Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

Ј

Јавни приходи
Представљају финанасијска средства која служе за измиривање јавних функција државе и јавне потрошње. Чине је порези, доприноси, таксе, приходи од јавне имовине итд.