Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

А

Актуарска рачуница
Метода рачунања која се користи у пензијском осигурању ради различитих процена, нарочито се користи за одређивање износа пензије на основу индивидуалне капитализоване штедње, у другом и трећем стубу пензијског осигурања.