Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

Б

Бенефицирани радни стаж
Стаж са увећаним трајањем који се признаје осигураницицма уколико раде на изузетно тешким и опасним радним местима, што може негативно утицати на њихово здравље или имати за последицу немогућност обављања професионалне делатности након одређеног броја година живота.