Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

В

Вештачење
Давање налаза, мишљења и оцена органа вештачења – лекара у циљу решавања права по основу инвалидског осигурања. Органи вештачења у нашем систему пензијско-инвалидског осигурања образују се као првостепени и другостепени.

Вештак
Особа која има специјална знања или вештине да чулима опази и искуством процени и оцени извесне чињенице, околности или појаве за које је опште знање и искуство недовољно и неадекватно. То је добар познавалац одређене области, односно стручњак.