Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

З

Завод за социјално осигурање
Посебна организација основана са задатком да обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на примену међународних уговора о социјалном осигурању, израду административних уговора за примену међународних уговора о социјалном осигурању, израду споразума о накнади трошкова здравствене заштите, израду двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјаном осигурању, учешће у обрачуну трошкова здравствене заштите и друге послове одређене законом.