Речник

Значење појединих појмова из области обавезног социјалног осигурања


* Изаберите почетно слово тражене речи или израза

У

Усклађивање пензије
Или индексација, представља усклађивање пензија (пензијских надокнада) према одређеним параметрима. Најчешће су то зараде и трошкови живота или комбинација та два модела. У Србији се пензије усклађују два пута годишње (1. априла и 1. октобра), према расту потрошачких цена из претходних шест месеци, а делом и БДП у претходној години.