Vesti - OBVEZNICI

ВАЖНО Обавештење за кориснике Портала

25-12-2017 01:00

Poštovani korisnici,

Shodno čl.1 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sl. Glasnik RS 113/17), od 25.12.2017. omogućeno je da se putem portala CROSO, prijava na obavezno socijalno osiguranje registruje i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad. Svi ostali poslovni procesi portala CROSO ostaju nepromenjeni. 

Vaš CROSO


ВАЖНО Обавештење за кориснике Портала

15-11-2017 08:50

Poštovani korisnici,


Uverenje za subvencije (uverenje koje se kao dokaz podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela poreza i doprinosa po odbitku), kao i izveštaje o broju zaposlenih na dan, odnosno broju osiguranih lica, koje ste do sada dobijali preko aplikacije Croso Obveznik, od sada možete dobiti na portalu za obveznike. Više o tome pročitajte na sledećem linku: Uputstvo za uverenja i izveštaje.pdf

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

23-10-2017 01:12

Poštovani korisnici,

Na portalu Centralnog registra možete proveriti da li je za Vaše zaposlene i članove njihovih porodica izvšena overa zdravstvenih kartica. Više o tome pročitajte na sledećem linku : Uputstvo za korišćenje opcije za pregled statusa overe zdravstvenih kartica.

Vaš CROSO


[ strana 1 od 2 ]