Provera ovlašćenja

Na ovoj stranici, unosom PIB-a i 'captcha', možete da proverite da li su ovlašćenja, koja ste poslali poštom ili lično doneli u Centralni registar, uneta u sistem Centralnog registra.

PROVERA OVLAŠĆENJA
Unesite PIB  
Upišite broj sa slike