Vesti - Korisnici budzeta

Obaveštenje za korisnike budžeta - najčešća pitanja

16-04-2021 02:58

Poštovani,

Najčešća pitanja i odgovore vezana za rad na Registru zaposlenih, možete skinuti sa sledećeg linka:

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/najcesca_pitanja_1604.pdf

Svake nedelje, shodno potrebi, će se raditi ažuriranje.


Obaveštenje za korisnike budžeta - fajlovi za popunjavanje

19-01-2021 03:00

U nastavku je uputstvo sa primerima excel fajlova za popunjavanje, koji će se koristiti na Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/regzap_uputstvo_konvertovanje_excel_xml.pdf

U nastavku su primeri excel fajlova koji se po uputstvu popunjavaju i kasnije konvertuju u XML:

1. Fajl sa podacima o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapNO1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

2. Fajl sa podacima o angažovanim licima po ugovoru :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapU1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

3. Fajl sa podacima o angažovanim licima preko zadruge :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapZ1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

4. Fajl sa finansijskim podacima o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_FP_1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx


Obaveštenje za korisnike budžeta - XML fajlovi

23-12-2020 12:57

U nastavku je uputstvo i struktura XML fajlova za slanje ka Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/uputstvo_za_elektronsku_razmenu_podataka_v07.docx

Pomenuti fajlovi su informativnog karaktera i namenjeni su korisnicima koji žele da prilagode svoj kadrovski softver za automatski eksport.

Fajlovi koji će služiti za popunjavanje će biti objavljeni u toku sledeće nedelje.

U sistemu se koriste sledeće vrste elektronskih poruka:

1. Fajl sa podacima o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapNO1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

2. Fajl sa podacima o angažovanim licima po ugovoru :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapU1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

3. Fajl sa podacima o angažovanim licima preko zadruge :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapZ1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

4. Fajl sa finansijskim podacima o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_FP_1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml


[ strana 1 od 2 ]