Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

VАŽNO Obaveštenje za korisnike Portala

15-11-2017 8:50

Poštovani korisnici,


Uverenje za subvencije (uverenje koje se kao dokaz podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela poreza i doprinosa po odbitku), kao i izveštaje o broju zaposlenih na dan, odnosno broju osiguranih lica, koje ste do sada dobijali preko aplikacije Croso Obveznik, od sada možete dobiti na portalu za obveznike. Više o tome pročitajte na sledećem linku: Uputstvo za uverenja i izveštaje.pdf

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

03-11-2017 13:39

Poštovani korisnici,

Zbog neophodnih radova na sistemu, Portal Centralnog registra će biti nedostupan u nedelju, 5.11.2017. godine, u periodu od 6 do 18 časova.

 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

23-10-2017 13:12

Poštovani korisnici,

Na portalu Centralnog registra možete proveriti da li je za Vaše zaposlene i članove njihovih porodica izvšena overa zdravstvenih kartica. Više o tome pročitajte na sledećem linku : Uputstvo za korišćenje opcije za pregled statusa overe zdravstvenih kartica.

Vaš CROSO


!!! АŽURIRАNJE Važno obaveštenje za korisnike Portala

10-01-2017 20:57

Molimo korisnike da ažuriraju aplikaciju SecurityTray i obavezno primene podešavanja za Google Chrome i Mozilla Firefox koja su navedena u uputstvu.

 

SecurityTray možete preuzeti ovde.

Uputstvo za instalaciju preuzmite ovde.

VАŽNO !!! Uputstvo za podešavanja za Google Chrome i Mozilla Firefox preuzmite ovde

Vaš CROSO


АŽURIRАNJE Obaveštenje za korisnike Аplikacija za Obveznike, Izvršitelje i Inspektore

18-12-2016 21:10

Poštovani korisnici,

Za dalji nesmetan rad Аplikacija za Obveznike, Izvršitelje i Inspektore potrebno je preuzeti, raspakovati i pokrenuti fajl InstalacijaUpdate02.exe.

Uputstvo i fajl InstalacijaUpdate02.exe  možete pruzeti ovde

 

Vaš CROSO


Novi Portal

04-08-2016 7:00

Poštovani korisnici,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se u avgustu navršavaju pune tri godine od početka operativnog rada Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Period iza nas je prošao sa velikim uspehom . O ovome najbolje svedoče podaci da je za rad na portalu registrovano preko 120.000 obveznika ,koji su uspešno sproveli preko 5.000.000. prijava na obavezno socijalno osiguranje.

Sada je pred nama novi zadatak, redizajn portala. Cilj redizajna portala je ispravljanje uočenih grešaka, i kreiranje novih mogućnosti za korisnike portala. S obzirom da je CROSO tu zbog Vas, pozivamo Vas da se i Vi aktivno uključite u ovaj projekat. U tu svrhu smo otvorili novu e-mail adresu  novi.portal@croso.rs , na koju nam možete poslati sve Vaše predloge i sugestije za unapređenje rada na portalu.

Svaki Vaš predlog ćemo razmotriti. Ukoliko se ispune potrebni pravni i tehnički preduslovi, sa velikim zadovoljstvom, i implementirati u novi portal.

Srdačno Vaš CROSO


Važno obaveštenje za izvršitelje

07-07-2016 12:00

U skladu sa članom 31. Zakona  o izvršenju i obezbeđenju (Sl.Glasnik RS br.106/2015) javni izvršitelji više nisu u obavezi da plate republičku administrativnu taksu. S tim u vezi, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, postavio je novu proceduru za dostavljanje podataka o izvršnim dužnicima. Javni izvršitelji od 07.07.2016. godine, će koristiti aplikaciju CROSO Izvršitelj

Za detaljnija uputstva...


Uputstvo za otklanjanje tehničkih problema prilikom korišćenja aplikacije SecurityTray

03-02-2016 11:11

Uputstvo možete preuzeti na sledećem linku: Uputstvo za korisnike portala

Zahvaljujemo se na razumevanju, CROSO


!!! Važno Važno obaveštenje za korisnike Portala Centralnog registra

25-01-2016 19:27

Od ponedeljka 25.01.2016. godine za pristup Centralnom registru koristiće se nova komponenta (tehničko rešenje) koja trajno rešava problem sa Java Applet-om, odnosno problem potpisivanja u svim pregledačima(web browser). Neophodno je izvršiti instalaciju aplikacije SecurityTray koju možete naći niže, na navedenom linku. Četvrtak i petak (21 i 22 januar) ne ulaze u zakonski rok od tri radna dana zbog tehničkih problema koji su nastali prethodne nedelje. Imajući u vidu da je ovo izmena koju svaki korisnik mora da izvrši na svom računaru kako bi mogao koristiti Portal Centralnog registra, zamolili bismo sve korisnike za razumevanje, a naša korisnička podrška, stoji vam na raspolaganju.

Novim modulom su podržani sledeći browser-i: Google Chrome, Mozilla Firefox (potrebna dodatna podešavanja, uputstvo), Edge, Opera, Safari, Internet explorer 9. Radi se na otklanjanju problema sa  Internet explorerom 10.

Uputstvo i komponentu(SecurityTrayInstaller) možete preuzeti ovde:

1.Uputstvo

2.SecurityTrayInstaller


Važno obaveštenje za korisnike usluga CROSO

14-01-2016 15:00

Počev od 15.01.2016. godine na Portalu Centralnog registra svako fizičko lice može vršiti uvid u podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima, kao i o eventualnim neusklađenostima. Fizičko lice može vršiti uvid isključivo u svoje podatke, a koji se odnose na obračunate i plaćene doprinose kod svih obveznika kod kojih je bio radno angažovan počev od 01.03.2014. godine, a u odeljku Uputstva je dato objašnjeno značenje svakog podatka koje Centralni registar prikazuje na Portalu.

U skladu sa članom 16. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Poreska uprava Republike Srbije, Centralnom registru dostavlja  podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, odnosno pojedinačne podatke o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za svakog osiguranika, primaoca prihoda.

Putem Portala Centralnog registra prikazuju se podaci o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na osnovu podnetih pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima po odbitku, za svakog osiguranika, primaoca prihoda, prilikom svake isplate i po svim osnovima,  a u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

VАŽNА NАPOMENА:  Podaci prikazani na Portalu Centralnog registra preuzeti su od Poreske uprave. Za svaku netačnost, nelogičnosti ili uočenu grešku potrebno je da se obratite Poreskoj upravi, koja je  u skladu sa odredbom člana 69. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje nadležna da vrši kontrolu obračuna i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra preuzeti su podaci o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz Poreske uprave počev od marta meseca 2014. godine (početak rada sistema Poreske uprave „Objedinjena naplata“) i dostavljaju se Centralnom registru  na nedeljnom nivou.

Ovde možete preuzeti Uputstvo za pregled doprinosa: Uputstvo


Važno obaveštenje za poslodavce

12-01-2016 7:30

Uputstvo za poslodavce u vezi člana 12. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti kao i u vezi dobijanja Uverenje iz Jedinstvene baze Centralnog registra, koje je potrebno dostaviti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.

Skenirani zahtev dostaviti na email adresu: uverenja@croso.rs

Preuzmite Uputstvo.

Preuzmite Zahtev za izdavanje uverenja.