Finansije

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuju se u Budžetu Republike Srbije, na razdelu Ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra mogu se obezbediti i od poklona, donacija, priloga i iz drugih izvora.

Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 30/10) predviđeno je da Upravni odbor, uz saglasnost Vlade, donosi finansijski plan Centralnog registra za kalendarsku godinu. 

Finansijski plan