Finansije

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuju se u Budžetu Republike Srbije, na razdelu Ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra mogu se obezbediti i od poklona, donacija, priloga i iz drugih izvora.

Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja  predviđeno je da Upravni odbor donosi finansijski plan Centralnog registra za kalendarsku godinu.

Finansijski plan

  • Godišnji finansijski izveštaj za 2020.godinu