Finansije

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuju se u Budžetu Republike Srbije, na razdelu Ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra mogu se obezbediti i od poklona, donacija, priloga i iz drugih izvora.

Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 30/10) predviđeno je da Upravni odbor, uz saglasnost Vlade, donosi finansijski plan Centralnog registra za kalendarsku godinu. Finansijski plan Centralnog registra za 2014. godinu urađen je u skladu sa Raspodelom sredstava indirektnim budžetskim korisnicima na funkciji 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada po Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2014.godinu ("Službeni glasnik RS", broj 110/2013) za razdeo 30 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, za indirektne budžetske korisnike u okviru funkcije 410, Glave 30.6 – Ustanove za registar obaveznog socijalnog osiguranja i ostvarivanja prava zaposlenih iz radnog odnosa i saveta za razvoj socijalnog dijaloga, broj 401-00-00023/2013-17/85 od 19.12.2013. godine.

Finansijski plan

Izmena - Finansijski plan