Javne nabavke :: ARHIVA

2018

Nabavka hardverskih komponenti sa nužno vezanim pratećim uslugama

Nabavka licenci i implementacija aplikativnog rešenja za bezbednost baza podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Nabavka usluge – Tekuće održavanje kompletne infrastrukture za neprekidno napajanje električnom energijom, klimatizaciju i dizel agregata

Nabavka usluge - Održavanje softvera, obnavljanje licenci i podrška informacionom sistemu CROSO


2017

Naabavka hardverskih komponenti sa nužno vezanim pratećim uslugama

Nabavka usluge – Tekuće održavanje kompletne infrastrukture za neprekidno napajanje električnom energijom, klimatizaciju i dizel agregata

Nabavka usluge - Održavanje softvera, obnavljanje licenci i podrška informacionom sistemu CROSO


2016

Nabavka servera i storidža za ETPM bazu kao i nužno vezanih pratećih usluga optimizacije informacionog sistema CROSO

Nabavka usluge - Održavanje softvera, obnavljanje licenci i podrška informacionog sistema CROSO


2015

Nabavka usluge - Održavanje i podrška Informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Javna nabavka male vrednosti Nabavka elektronskih komunikacionih usluga – internet

Javna nabavka male vrednosti Nabavka mrežne i serverske opreme


2014

Javna nabavka male vrednosti Nadogradnja postojeće HW infrastrukture

Javna nabavka male vrednosti Nadogradnja postojećeg uređaja za skladištenje podataka EMC VNX 7500

Nabavka usluga Redizajn dela informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Nabavka usluga održavanja, podrške i proširenje informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Nabavka usluga održavanja, podrške i proširenje informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja