Javne nabavke 2020. godine

TEKUĆI POSTUPCI

Javna nabavka - usluge održavanja softvera, hardvera, obanavljanje licenci, podrška i nadogradnja informacionog sistema br.01/2020

Javna nabavka male vrednosti 02/2020 - Nabavka putničkog automobila za potrebe Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja