Interna dokumenta

  • Statut Centralnog registra
  • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova u Centralnom registru
  • Pravilnik o radu
  • Pravilnik o radu UO
  • Pravilnik o naknadama za službena putovanja
  • Pravilnik o popisu
  • Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenog vozila
  • Godišnji izveštaj o poslovanju
  • Godišnji program rada
  • Informator o radu - Аrhiva