Osnivanje Centralnog registra

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 30/10 od 7. maja.2010. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, 15.maja 2010.

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 30/10), člana 13. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 42/91, 71/94 i 79/05 – drugi zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, broj 55/05, 71/05 – ispravka 101/07 i 65/08) Vlada Republike Srbije donela je Odluku o osnivanju Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 47/10)

Sedište Centralnog registra je u Beogradu, u ulici Omladinskih brigada broj 1.

Donošenje Zakona o Centralnom registru višestruko je značajno za prevazilaženje brojnih problema koji prate sistem naplate doprinosa za socijalno osiguranje, s obzirom na to da je kontrola naplate doprinosa nedovoljno efikasna.

S obzirom na to da će se potpunim tehničkim uspostavljanjem Centralnog registra ustanoviti redovna mesečna analiza i usaglašavanje podataka iz baze Centralnog registra o obveznicima uplate doprinosa – poslodavcima i osiguranicima u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i obaveštavati Poreska uprava o svim uočenim nepravilnostima radi daljeg postupanja, može se zasigurno postići visok nivo naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i unaprediti nivo izvršavanja zakonskih obaveza.

Mesečno izveštavanje na nivou osiguranika ogleda se u obezbeđivanju potrebnih podataka kako bi se mnogo brže identifikovali nesavesni poslodavci, a izbegle situacije da doprinosi ostanu neplaćeni.

Takođe, uspostavljanjem Centralnog registra povezane su ključne institucije u sistemu socijalnog osiguranja, kao što su Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Nacionalna služba za zapošljavanje, ali i Poreska uprava, što predstavlja efikasniji i efektivniji sistem razmene podataka za različite svrhe i dovodi do najvažnijeg, a to je poboljšanje usluge korisnicima.