Arhiva vesti

Obaveštenje za javne izvršitelje

22-01-2018 12:29

Poštovani Izvršitelji,


Obaveštavamo vas da podatke iz Jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, shodno kreiranim zahtevima, koje ste do sada dobijali preko aplikacije Croso Izvršitelj, možete preuzimati na  Portalu za izvršitelje. Više o tome pročitajte na sledećem linku.

Vaš CROSO  


Obaveštenje za javne izvršitelje

29-12-2017 12:22

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će nakon predstojećih Novogodišnjih praznika,izvršiteljima biti omogućen rad putem Portala Centralnog registra . O tačnom datumu pristupa Portalu Centralnog registra bićete blagovoremeno obavešteni putem našeg sajta.

 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

29-12-2017 12:16

Poštovani korisnici,

 
Kako nam se poslednjih dana obratio veliki broj korisnika sa pitanjem na koji način produžiti Ugovor o radu zaključen na određeno vreme, obaveštavamo vas da je prilikom produžetka Ugovora o radu na određeno vreme,kao i prilikom promene vrste zaposlenja (određeno-neodređeno),potrebno da sprovedete promenu u toku osiguranja. Odjave i promene će se sprovoditi po dosadašnjim pravilima, u roku od tri radna dana.
U nastavku  mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na linku Mišljenja
 
Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

25-12-2017 01:00

Poštovani korisnici,

Shodno čl.1 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sl. Glasnik RS 113/17), od 25.12.2017. omogućeno je da se putem portala CROSO, prijava na obavezno socijalno osiguranje registruje i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad. Svi ostali poslovni procesi portala CROSO ostaju nepromenjeni. 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

25-12-2017 12:59

Poštovani korisnici,

OBАVEŠTАVАMO VАS DА SE U SKLАDU SА ČLАNOM 11. ZАKONА O CENTRАLNOM REGISTRU OBАVEZNOG SOCIJАLNOG OSIGURАNJА  REGISTRАCIJА OSIGURАNIKА I OSIGURАNIH LICА VRŠI ELEKTRONSKIM PUTEM, ODNOSNO DА JE POČEV OD JАNUАRА 2014. GODINE OBАVEZNO PODNOŠENJE JEDINSTVENE PRIJАVE, U ELEKTRONSKOM OBLIKU OD STRАNE PODNOSIOCА PRIJАVE, PUTEM PORTАLА CENTRАLNOG REGISTRА, TE VАS MOLIMO DА U SKLАDU SА ISTIM I POSTUPАTE. NАPOMINJEMO DА ĆE ŠАLTERI ORGАNIZАCIJА OBАVEZNOG SOCIJАLNOG OSIGURАNJА POSTUPАTI U SKLАDU SА NАVEDENIM.

Takođe vam ukazujemo i na kaznene odredbe propisane Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

16-11-2017 08:45

Poštovani korisnici,

 

Zbog nedostupnosti Portala za obveznike 15.11.2017. godine  u toku delu dana,  rok za podnošenje prijava će biti produžen za 1 dan

 

Vaš CROSO 


[ strana 1 od 17 ]