Arhiva vesti

Obaveštenje za korisnike Portala

26-03-2019 09:05

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da će 26.03.2019. Portal za obveznike Centranog registra povremeno biti nedostupan zbog radova na komunikacionoj opremi Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Vaš CROSO.


Obaveštenje za korisnike Portala

14-02-2019 10:54

Poštovani korisnici,

 

Obaveštavamo vas da je na Portalu za obveznike Centralnog registra od danas omogućen unos podataka u skladu sa Odlukom  o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18), te u skladu sa time u polja 16. i 17. Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje omogućen unos novih šifri.

Odluka  o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18)

Priručnik za primenu  Odluke  o Jedinstvenom kodeksu šifara

U sladu sa odredbom 47. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 95/18) podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18) u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog zakona.

Dodatne informacije možete dobiti na Web strani koja se nalazi na adresi http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/, a za sva pitanja koja se odnose na primenu novih šifarnika, odnosno izbor konkretnih šifara zanimanja i nivoa kvalifikacija, molimo da ista postavljate na mail  sifarnici@nsz.gov.rs. Pitanja koja se odnose na tehnički postupak unosa, odnosno rad na portalu Centralnog registra kao i primenu člana 47. Zakona o Centralnom registru možete slati na mail info@croso.rs .​


Obaveštenje za korisnike Portala

13-11-2018 09:15

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da je Portal za obveznike Centralnog registra od danas dostupan za rad u punom kapacitetu.

Rok za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa najavom koju smo dali na našem sajtu, biće produžen u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti sistema Centralnog registra. Napominjemo da će se produženi rok sukcesivno skraćivati u narednom periodu.

Hvala na razumevanju i ukazanom poverenju,

Vaš CROSO.


Važno obaveštenje za poslodavce

12-07-2018 09:15

Počev od 07.07.2018 godine na snagu su stupile Izmene i  dopune Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, broj 50/2018) u skladu sa istim poslodavci su oslobođeni dosadašnje obaveze dostavljanja Uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja  nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U delu koji se odnosi na postupak podnošenje prijave i odjave sa obaveznog socijalno osiguranja za upućene radnike na snazi ostaje uputstvo koje se na našem sajtu nalazi od januara 2016. godine. Uputstvo


Obaveštenje za javne izvršitelje

22-01-2018 12:29

Poštovani Izvršitelji,


Obaveštavamo vas da podatke iz Jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, shodno kreiranim zahtevima, koje ste do sada dobijali preko aplikacije Croso Izvršitelj, možete preuzimati na  Portalu za izvršitelje. Više o tome pročitajte na sledećem linku.

Vaš CROSO  


Obaveštenje za javne izvršitelje

29-12-2017 12:22

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će nakon predstojećih Novogodišnjih praznika,izvršiteljima biti omogućen rad putem Portala Centralnog registra . O tačnom datumu pristupa Portalu Centralnog registra bićete blagovoremeno obavešteni putem našeg sajta.

 

Vaš CROSO


[ strana 1 od 18 ]