Arhiva vesti

Obaveštenje za korisnike budžeta - najčešća pitanja

16-04-2021 02:58

Poštovani,

Najčešća pitanja i odgovore vezana za rad na Registru zaposlenih, možete skinuti sa sledećeg linka:

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/najcesca_pitanja_1604.pdf

Svake nedelje, shodno potrebi, će se raditi ažuriranje.


Obaveštenje za korisnike budžeta - fajlovi za popunjavanje

19-01-2021 03:00

U nastavku je uputstvo sa primerima excel fajlova za popunjavanje, koji će se koristiti na Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/regzap_uputstvo_konvertovanje_excel_xml.pdf

U nastavku su primeri excel fajlova koji se po uputstvu popunjavaju i kasnije konvertuju u XML:

1. Fajl sa podacima o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapNO1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

2. Fajl sa podacima o angažovanim licima po ugovoru :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapU1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

3. Fajl sa podacima o angažovanim licima preko zadruge :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapZ1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

4. Fajl sa finansijskim podacima o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_FP_1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx


Obaveštenje za korisnike budžeta - XML fajlovi

23-12-2020 12:57

U nastavku je uputstvo i struktura XML fajlova za slanje ka Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/uputstvo_za_elektronsku_razmenu_podataka_v07.docx

Pomenuti fajlovi su informativnog karaktera i namenjeni su korisnicima koji žele da prilagode svoj kadrovski softver za automatski eksport.

Fajlovi koji će služiti za popunjavanje će biti objavljeni u toku sledeće nedelje.

U sistemu se koriste sledeće vrste elektronskih poruka:

1. Fajl sa podacima o zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim i postavljenim licima :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapNO1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

2. Fajl sa podacima o angažovanim licima po ugovoru :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapU1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

3. Fajl sa podacima o angažovanim licima preko zadruge :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapZ1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

4. Fajl sa finansijskim podacima o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_FP_1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml


Obaveštenje za korisnike budžeta

11-12-2020 11:13

Na sledećem linku možete pogledati kompletnu obuku za rad na portalu  Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

 

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/Materijal_za_obuku_korisnika_video_zapis.zip

 

 

 

 Na sledećem linku možete skinuti uputstvo za rad na portalu Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

 

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/Registar zaposlenih - Korisničko uputstvo_v08.pdf

 

Za sva pitanja obratite se na regzap@croso.rs

 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike budžeta

07-12-2020 10:23

Obaveštavamo vas da je Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od 01.01.2021.godine nadležan za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 2) i članom 25. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.tako da se podaci dostavljaju tek za januar 2021. godine!

 

Kako bi korisnicima omogućio pristup Registru, CROSO će izvršiti inicijalnu dodelu ovlašćenja za rad u Registru svim licima koja kod korisnika javnih sredstava imaju dodeljeno administratorsko ovlašćenje za rad na Portalu CROSO.

Ukoliko kod korisnika javnih sredstava nema lica sa ovom vrstom ovlašćenja za rad na Portalu CROSO, potrebno je da izvršite dodelu istih, kako bi mogli da pristupite i Registru. Lica koja dobiju ovlašćenje za rad u Registru ovim putem,nmogu kasnije da dodele ovlašćenja drugim licima, elektronskim putem. Neophodno je da svako ko pristupa Registru ima izdat kvalifikovani elektronski sertifikat na svoje ime.

Sve druge informacije o načinu rada, kao i korisničko uputstvo za rad u Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, biće objavljene na našem sajtu.

http://www.croso.gov.rs/cir/Aktuelnosti/Vesti_korisnici_budzeta/

Bliže informacije o načinu dodele ovlašćenja za rad na Portalu CROSO nalaze se  na našem sajtu www.croso.gov.rs u delu „Ovlašćenje lica za rad na portalu“

 

Za sva pitanja obratite se na regzap@croso.rs

 

Srdačan pozdrav ,

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

10-11-2020 11:44

Poštovani,


U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo vas o neradnom danu za predstojeći praznik:


- 11.11..2020. SREDА - neradni dan


Navedeni dan neće biti uračunat u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.


Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji.


Srećan praznik želi vam CROSO


[ strana 1 od 21 ]