Kontakt

Omladinskih brigada 1, Kancelarija 232, 11070 Novi Beograd - Srbija

e-mail:   info@croso.rs


Obaveštavaju se korisnici Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja da mogu postaviti pitanja, odnosno dobiti sve potrebne informacije vezane za podnošenje Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku na Portalu Centralnog registra,

  • na e-mail: info@croso.rs 24 časa dnevno

U periodu od 7:30- 15:30 časova na sledeće brojeve telefona:

  • za pitanja u vezi poslovnih pravila:                                                                                                    011/285-62-68; 011/285-62-45; 011/285-62-53; 011/285-62-46 i info@croso.rs

 

  • za pitanja koja proizilaze iz primene zakona i podzakonskih akata Centralnog registra:            011/285-62-68; 011/285-62-45; 011/285-62-53; 011/285-62-46 i info@croso.rs

 

  • za tehnička pitanja:                                                                                                                                011/2856-005, 011/2856-006, 064/8029-222 i info@croso.rs

 

  • Faks: +381 11 3110 365