Kontakt

Omladinskih brigada 1, Kancelarija 232, 11070 Novi Beograd - Srbija

e-mail:   info@croso.rs


Obaveštavaju se korisnici Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja da mogu postaviti pitanja, odnosno dobiti sve potrebne informacije vezane za podnošenje Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u elektronskom obliku na Portalu Centralnog registra,

  • na e-mail: info@croso.rs 24 časa dnevno

U periodu od 7:30- 15:30 časova na sledeće brojeve telefona:

  • za pitanja u vezi poslovnih pravila:
    011/285-62-49; 285-62-53; 285-62-68, 285-62-90; 285-62-45; 285-62-48;
  • za pitanja koja proizilaze iz primene zakona i podzakonskih akata Centralnog registra:
    011/285-62-49; 285-62-53 i 285-62-90
  • za tehnička pitanja: 011/285-60-06; 285-60-05
  • Faks: +381 11 3110 365