Јавне набавке 2020. године

ТЕКУЋИ ПОСТУПЦИ

Јавна набавка - услуге одржавања софтвера, хардвера, обанављање лиценци, подршка и надоградња информационог система бр.01/2020

Јавна набавка мале вредности 02/2020 - Набавка путничког аутомобила за потребе Централног регистра обавезног социјалног осигурања