Јавне набавке 2021. године

ТЕКУЋИ ПОСТУПЦИ

Јавна набавка - набавка хардверских компоненти са нужно везаним пратећим услугама

Јавна набавка рачунара, штампача, резервних делова и пратеће опреме

Јавна набавка 06/2020 – „Набавка услуге продужење лиценци и одржавање система и безбедност базе података Централног регистра обавезног социјалног осигурања“

Јавна набавка - текуће одржавање комплетне инфраструктуре за напредно напајање електричном енергијом, климатизације и дизел агрегата

Јавна набавка - услуге одржавања софтвера, хардвера, обанављање лиценци, подршка и надоградња информационог система бр.01/2020

Јавна набавка мале вредности 02/2020 - Набавка путничког аутомобила за потребе Централног регистра обавезног социјалног осигурања