Јавне набавке 2019. године

ТЕКУЋИ ПОСТУПЦИ

Јавна набавка одржавања софтвера, обнављање лиценци, подршка и надоградња информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања

Набавка хардверских компоненти са нужно везаним пратећим услугама