Јавне набавке 2019. године

ТЕКУЋИ ПОСТУПЦИ

Јавна набавка хардвера, лиценци и услуге имплементације за Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

Текуће одржавање комплетне инфраструктуре за непрекидно напајање електричном енергијом, климатизације и дизел агрегата

Јавна набавка одржавања софтвера, обнављање лиценци, подршка и надоградња информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања

Набавка хардверских компоненти са нужно везаним пратећим услугама