Јавне набавке 2019. године

ТЕКУЋИ ПОСТУПЦИ

Јавна набавка услуге продужења лиценци и одржавање система за безбедност базе података

Одлука о додели уговора

    Јавна набавка хардвера, лиценци и услуге имплементације за Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

    Текуће одржавање комплетне инфраструктуре за непрекидно напајање електричном енергијом, климатизације и дизел агрегата

    Јавна набавка одржавања софтвера, обнављање лиценци, подршка и надоградња информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања

    Набавка хардверских компоненти са нужно везаним пратећим услугама