Јавне набавке 2018. године

ТЕКУЋИ ПОСТУПЦИ

Набавка рачунара, штампача, резервних делова и пратеће опреме

Набавка хардверских компоненти са нужно везаним пратећим услугама

Набавка лиценци и имплементација апликативног решења за безбедност база података Централног регистра обавезног социјалног осигурања

Набавка услуге - Одржавање софтвера, обнављање лиценци и подршка информационом систему ЦРОСО

Набавка услуге – Текуће одржавање комплетне инфраструктуре за непрекидно напајање елeктричном енергијом, климатизацију и дизел агрегата