Јавне набавке 2020. године

ТЕКУЋИ ПОСТУПЦИ

Набавка рачунара, штампача, резервних делова и пратеће опреме

Јавна набавка - услуге продужења лиценци и одржавање система за безбедност базе података

  Јавна набавка рачунара, штампача, резервних делова и пратеће опреме

  Јавна набавка услуге продужења лиценци и одржавање система за безбедност базе података

  Одлука о додели уговора

   Јавна набавка хардвера, лиценци и услуге имплементације за Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

   Текуће одржавање комплетне инфраструктуре за непрекидно напајање електричном енергијом, климатизације и дизел агрегата

   Јавна набавка одржавања софтвера, обнављање лиценци, подршка и надоградња информационог система Централног регистра обавезног социјалног осигурања

   Набавка хардверских компоненти са нужно везаним пратећим услугама