Јавне набавке 2017. године

ТЕКУЋИ ПОСТУПЦИ

Наабавка хардверских компоненти са нужно везаним пратећим услугама

Набавка услуге – Текуће одржавање комплетне инфраструктуре за непрекидно напајање елeктричном енергијом, климатизацију и дизел агрегата

Набавка услуге - Одржавање софтвера, обнављање лиценци и подршка информационом систему ЦРОСО