Извештај о највишој и најнижој основици према актуелним подацима за 2016. годину

  • Према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу.
  • Просечна зарада у III кварталу 2016. године износи 63.441 динара, што значи да најнижа месечна основица доприноса износи 22.204 динара. Овa основица важи за период од 01.11.2016. – 31.01.2017.