Електронске услуге

АПЛИКАЦИЈА ЗА ИЗВРШИТЕЉЕПреузми/ЛинкАжуриран
Упутство за употребу апликације ЦРОСО ИзвршитељПреузми07-07-2016
Пример XML фајлаПреузми07-07-2016
Упутство за инсталацију апликације ЦРОСО ИзвршитељПреузми07-07-2016
Пример званичног захтеваПреузми18-07-2016
Апликација ЦРОСО ИзвршитељиПреузми07-07-2016

АПЛИКАЦИЈА ЗА ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАДПреузми/ЛинкАжуриран
Упутство за употребу апликације ЦРОСО ИнспекторПреузми06-02-2015
Апликација ЦРОСО ИнспекторПреузми10-02-2015

Компонента SECURITYTRAYINSTALLERПреузми/ЛинкАжуриран
SecurityTray 64-bitПреузми29-11-2017
SecurityTray 32-bitПреузми29-11-2017

ПРОВЕРА ОВЛАШЋЕЊАПреузми/ЛинкАжуриран
Провера овлашћењаЛинк10-12-2018