Електронске услуге

АПЛИКАЦИЈА ЗА ИЗВРШИТЕЉЕПреузми/ЛинкАжуриран
Упутство за употребу апликације ЦРОСО ИзвршитељПреузми07-07-2016
Пример XML фајлаПреузми07-07-2016
Упутство за инсталацију апликације ЦРОСО ИзвршитељПреузми07-07-2016
Пример званичног захтеваПреузми18-07-2016
Апликација ЦРОСО ИзвршитељиПреузми07-07-2016

АПЛИКАЦИЈА ЗА ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАДПреузми/ЛинкАжуриран
Упутство за употребу апликације ЦРОСО ИнспекторПреузми06-02-2015
Апликација ЦРОСО ИнспекторПреузми10-02-2015

АПЛИКАЦИЈА ЗА ОБВЕЗНИКЕПреузми/ЛинкАжуриран
Упутство за употребу апликације ЦРОСО ОбвезникПреузми28-12-2016
Апликација ЦРОСО обвезникПреузми05-03-2015
ВАЖНО! Упутство и фајл InstalacijaUpdate02.exeПреузми02-02-2017

Компонента SECURITYTRAYINSTALLERПреузми/ЛинкАжуриран
SecurityTrayInstallerПреузми11-01-2017

ПРОВЕРА ОВЛАШЋЕЊАПреузми/ЛинкАжуриран
Провера овлашћењаЛинк20-10-2017