Руководство Централног регистра

Директор

Небојша Томић, дипл. економиста

контакт телефон: 011/311-03-65

nebojsa.tomic@croso.rs

nebojsa.tomic@croso.gov.rs

 

Помоћник директора за послове регистра

Душица Шоргић, мастер правник

контакт телефон: 011/285-62-47

dusica.sorgic@croso.rs

dusica.sorgic@croso.gov.rs

 

Помоћник директора за информационе технологије

Дамир Чедић, дипл. инжењер информационих технологија

контакт телефон: 011/311-03-65

damir.cedic@croso.rs

damir.cedic@croso.gov.rs

 

Помоћник директора за финансијско-материјалне послове

Зорица Фемић, дипл. економиста

контакт телефон: 011/285-62-38

zorica.femic@croso.rs

zorica.femic@croso.gov.rs

 

Саветник директора

Немања Миленковић, дипл. правник

контакт телефон: 011/285-62-53

nemanja.milenkovic@croso.rs

nemanja.milenkovic@croso.gov.rs