Упутства за рад са сертификатима

Квалификовани електронски сертификаt служи за електронску идентификацију корисника (власника сертификата) и дигитално потписивање електронских докумената.

Издавање квалификованих електронских сертификата није у надлежности Централног регистра, већ их на лични захтев издаје једно од пет регистрованих сертификационих тела у Републици Србији:

  • Привредна комора РС 
  • Јавно предузеће Пошта РС
  • Халком
  • МУП
  • Е- Смарт Системс

Услови који морају бити испуњени како би могли да вршите електронско потписивање су:

  • поседовање читача за смарт картице, односно USB токена, уколико је сертификат смештен на USB токену
  • инсталирање ROOT CA и Intermediate CA сертификата, сертификационог тела чији електронски сертификат поседујете
  • уколико поседујете електронски сертификат на смарт картици, потребно је да правилно инсталирате драјвер за читач смарт картица, који сте добили уз читач, поступајући по упутству произвођача.
  • инсталирање middleware апликације

Упутства за инсталацију и преузимање хардвера и софтвера:

По успешном инсталирању електронског сертификата, проверите да ли се електронски сертификат очитава у складишту личних сертификата (Control Panel/Internet Options/Content/CertificatesPersonal).

За све проблеме везане за инсталацију сертификата и одговарајућих софтвера потребно је да контактирате техничку служну сертификационог тела од којег сте преузели сертификат или Вашу техничку подршку.

Такође, можете да погледате на нашем сајту секције 'Отклањање техничких проблема' и 'Техничка питања' где су написана упутства за отклањање грешака које се најчешће појављују при раду на порталу.