Централни регистар обавезног социјалног осигурања

!!!Важно Упутство за отклањање техничких проблема приликом коришћења апликације SecurityTray

03-02-2016 11:11

Упутство можете преузети на следећем линку: Упутство за кориснике портала

Захваљујемо се на разумевању, ЦРОСО


!!! Важно Важно обавештење за кориснике Портала Централног регистра

25-01-2016 19:27

Од понедељка 25.01.2016. године за приступ Централном регистру користиће се нова компонента (техничко решење) којa трајно решава проблем са Java Applet-ом, односно проблем потписивања у свим прегледачима(web browser). Неопходно је извршити инсталацију апликације SecurityTray коју можете наћи ниже, на наведеном линку. Четвртак и петак (21 и 22 јануар) не улазе у законски рок од три радна дана због техничких проблема који су настали претходне недеље. Имајући у виду да је ово измена коју сваки корисник мора да изврши на свом рачунару како би могао користити Портал Централног регистра, замолили бисмо све кориснике за разумевање, а наша корисничка подршка, стоји вам на располагању.

Новим модулом су подржани следећи browser-и: Google Chrome, Mozilla Firefox (прочитати упутство!), Edge, Opera, Safari, Internet explorer 9. Ради се на отклањању проблема са  Internet explorerom 10.

Упутство и компоненту(SecurityTrayInstaller) можете преузети овде:

1.Упутство

2.SecurityTrayInstaller (64bit)

3.SecurityTrayInstaller (32bit)


Важно обавештење за кориснике услуга ЦРОСО

14-01-2016 15:00

Почев од 15.01.2016. године на Порталу Централног регистра свако физичко лице може вршити увид у податке о обрачунатим и плаћеним доприносима, као и о евентуалним неусклађеностима. Физичко лице може вршити увид искључиво у своје податке, а који се односе на обрачунате и плаћене доприносе код свих обвезника код којих је био радно ангажован почев од 01.03.2014. године, а у одељку Упутства је дато објашњено значење сваког податка које Централни регистар приказује на Порталу.

У складу са чланом 16. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања и чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији Пореска управа Републике Србије, Централном регистру доставља  податке о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку, односно појединачне податке о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање за сваког осигураника, примаоца прихода.

Путем Портала Централног регистра приказују се подаци о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на основу поднетих појединачних пореских пријава о обрачунатим порезима и доприносима по одбитку, за сваког осигураника, примаоца прихода, приликом сваке исплате и по свим основима,  а у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Подаци приказани на Порталу Централног регистра преузети су од Пореске управе. За сваку нетачност, нелогичности или уочену грешку потребно је да се обратите Пореској управи, која је  у складу са одредбом члана 69. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање надлежна да врши контролу обрачуна и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

У Јединствену базу Централног регистра преузети су подаци о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање из Пореске управе почев од марта месеца 2014. године (почетак рада система Пореске управе „Обједињена наплата“) и достављају се Централном регистру  на недељном нивоу.

Овде можете преузети Упутство за преглед доприноса: Упутство


Важно обавештење за послодавце

12-01-2016 7:30

Упутство за послодавце у вези члана 12. Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити као и у вези добијања Уверење из Јединствене базе Централног регистра, које је потребно доставити Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у складу са чланом 20. став 2. Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити.

Скенирани захтев доставити на email адресу: uverenja@croso.rs

Преузмите Упутство.

Преузмите Захтев за издавање уверења.


Радно време за празнике

29-12-2015 7:30

Поштовани,

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, обавештавамо Вас о радном времену за предстојеће празнике:

- 01.01.2016. ПЕТАК - нерадни дан

- 02.01.2016. СУБОТА - нерадни дан

- 07.01.2016. ЧЕТВРТАК - Божић - нерадни дан .

Наведени дани неће бити урачунати у законом предвиђени рок за подношење пријава на обавезно социјално осигурање.

Портал Централног регистра ће Вам у сваком случају бити доступан  24 сата.

 

Срећне новогодишње и  божићне празнике жели Вам Централни регистар.


Обавештење

17-11-2015 8:00

Због глобалног проблема са подршком Java plugin-a у прегледачима моле се корисници да до даљег користе прегледач Internet Explorer.

Уколико користите прегледач Internet Explorer верзије 10 или 11 потребно је да укључите Compatibility Mode(Упутство).

На решавању овог проблема се интензивно ради и надамо се да ћемо у најкраћем периоду имати више информација.


Ново обавештење за извршитеље

24-09-2015 15:50

Поштовани,
На сајту је постављена нова верзија апликације ЦРОСО Извршитељ, намењене приватним извршитељима, путем које је сада омогућено учитавање информација о лицима на основу XML фајла (пример XML фајла, заједно са новом верзијом апликације се налази у одељку еУслуге).
Важна напомена: Пре инсталације нове апликације, потребно је прво деинсталирати претходну верзију.
Ваш ЦРОСО.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗВРШИТЕЉЕ!!!
Ово обавештење важи искључиво за приватне судске извршитеље

31-07-2015 15:30

Од 01.08.2015. године за услугу добијања  уверења, приватни извршитељ ће бити обавезан да плати републичку административну таксу у складу са Законом о републичким административним таксама.

Уколико желите да користите и даље  услуге ЦРОСО молимо Вас да нам доставите званични захтев на мејл izvrsitelji.info@croso.rs у коме ћете навести лице које ће користити нову апликацију са следећим подацима:

  • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ИЗВРШИТЕЉА  или
  • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ У ИМЕ ИЗВРШИТЕЉА КОРИСТИТИ АПЛИКАЦИЈУ 

На основу послатих захтева ЦРОСО ће извршити доделу овлашћења у систему за коришћење нове апликације. 

НАПОМЕНE:

  • ЈМБГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ КОРИСТИТИ АПЛИКАЦИЈУ, БИЛО ДА ЈЕ ТО  ИЗВРШИТЕЉ  ИЛИ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, МОРА ОДГОВАРАТИ ЈМБГ-У НА КВАЛИФИКОВАНОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ СЕРТИФИКАТУ, КОЈИМ ЋЕ ЛИЦЕ ПРИСТУПАТИ СИСТЕМУ И ВРШИТИ ДИГИТАЛНО ПОТПИСИВАЊЕ ЗАХТЕВА .
  • У "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 45/15 од 22. 05. 2015. године, на основу члана 28, став 3. Закона орепубличким административним таксама ("Сл. Гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон,42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11и 70/11, 55/12 и 93/12, 47/13, 65/13 – др. закони и 57/14) и члана 73. став 1. и 2.Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник Републике Србије",бр.50/11) Влада Републике Србије објавила је усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси, које се примењују од 01.06.2015.године .  

Општа такса на поднесак – захтев износи: 300,00 динара

  • ТАКСА СЕ НАПЛАЋУЈЕ ЗА СВАКИ ПОСЛАТИ  ЈМБГ;
  • МОЛИМО ВАС ДА ДОБРО ПРОВЕРИТЕ ПОДАТКЕ О ЛИЦИМА ЗА КОЈА ТРАЖИТЕ УВЕРЕЊА (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ЈМБГ), ЈЕР СЕ У СЛУЧАЈУ ГРЕШКЕ НОВАЦ НЕЋЕ РЕФУНДИРАТИ;
  • НАКОН ДОБИЈЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА УПЛАТА ПО ГЕНЕРИСАНОМ НАЛОГУ, ТРАЖЕНА УВЕРЕЊА СЕ ШАЉУ НА НАВЕДЕНУ ЕМАИЛ АДРЕСУ ИЗВРШИТЕЉА У РОКУ ОД 24 САТА;
  • УКОЛИКО НАКОН СЛАЊА ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ УВЕРЕЊА И КРЕИРАЊА УПЛАТНИЦЕ, ИЗВРШИТЕЉ У РОКУ ОД СЕДАМ ДАНА НЕ ИЗВРШИ УПЛАТУ, ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЋЕ БИТИ СТОРНИРАН.