Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Обавештење

17-11-2015 8:00

Због глобалног проблема са подршком Java plugin-a у прегледачима моле се корисници да до даљег користе прегледаче Internet Explorer или Opera(верзија 33.0) за рад на Порталу.

Opera прегледач можете  преузети са http://www.opera.com .

Уколико користите прегледач Internet Explorer верзије 10 или 11 потребно је да укључите Compatibility Mode.

На решавању овог проблема се интензивно ради и надамо се да ћемо у најкраћем периоду имати више информација.


Ново обавештење за извршитеље

24-09-2015 15:50

Поштовани,
На сајту је постављена нова верзија апликације ЦРОСО Извршитељ, намењене приватним извршитељима, путем које је сада омогућено учитавање информација о лицима на основу XML фајла (пример XML фајла, заједно са новом верзијом апликације се налази у одељку еУслуге).
Важна напомена: Пре инсталације нове апликације, потребно је прво деинсталирати претходну верзију.
Ваш ЦРОСО.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗВРШИТЕЉЕ!!!
Ово обавештење важи искључиво за приватне судске извршитеље

31-07-2015 15:30

Од 01.08.2015. године за услугу добијања  уверења, приватни извршитељ ће бити обавезан да плати републичку административну таксу у складу са Законом о републичким административним таксама.

Уколико желите да користите и даље  услуге ЦРОСО молимо Вас да нам доставите званични захтев на мејл izvrsitelji.info@croso.rs у коме ћете навести лице које ће користити нову апликацију са следећим подацима:

  • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ИЗВРШИТЕЉА  или
  • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ У ИМЕ ИЗВРШИТЕЉА КОРИСТИТИ АПЛИКАЦИЈУ 

На основу послатих захтева ЦРОСО ће извршити доделу овлашћења у систему за коришћење нове апликације. 

НАПОМЕНE:

  • ЈМБГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ КОРИСТИТИ АПЛИКАЦИЈУ, БИЛО ДА ЈЕ ТО  ИЗВРШИТЕЉ  ИЛИ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, МОРА ОДГОВАРАТИ ЈМБГ-У НА КВАЛИФИКОВАНОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ СЕРТИФИКАТУ, КОЈИМ ЋЕ ЛИЦЕ ПРИСТУПАТИ СИСТЕМУ И ВРШИТИ ДИГИТАЛНО ПОТПИСИВАЊЕ ЗАХТЕВА .
  • У "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 45/15 од 22. 05. 2015. године, на основу члана 28, став 3. Закона орепубличким административним таксама ("Сл. Гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон,42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11и 70/11, 55/12 и 93/12, 47/13, 65/13 – др. закони и 57/14) и члана 73. став 1. и 2.Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник Републике Србије",бр.50/11) Влада Републике Србије објавила је усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси, које се примењују од 01.06.2015.године .  

Општа такса на поднесак – захтев износи: 300,00 динара

  • ТАКСА СЕ НАПЛАЋУЈЕ ЗА СВАКИ ПОСЛАТИ  ЈМБГ;
  • МОЛИМО ВАС ДА ДОБРО ПРОВЕРИТЕ ПОДАТКЕ О ЛИЦИМА ЗА КОЈА ТРАЖИТЕ УВЕРЕЊА (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ЈМБГ), ЈЕР СЕ У СЛУЧАЈУ ГРЕШКЕ НОВАЦ НЕЋЕ РЕФУНДИРАТИ;
  • НАКОН ДОБИЈЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА УПЛАТА ПО ГЕНЕРИСАНОМ НАЛОГУ, ТРАЖЕНА УВЕРЕЊА СЕ ШАЉУ НА НАВЕДЕНУ ЕМАИЛ АДРЕСУ ИЗВРШИТЕЉА У РОКУ ОД 24 САТА;
  • УКОЛИКО НАКОН СЛАЊА ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ УВЕРЕЊА И КРЕИРАЊА УПЛАТНИЦЕ, ИЗВРШИТЕЉ У РОКУ ОД СЕДАМ ДАНА НЕ ИЗВРШИ УПЛАТУ, ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЋЕ БИТИ СТОРНИРАН.