Централни регистар обавезног социјалног осигурања

!!! Java !!! Важно обавештење за кориснике Портала

21-07-2016 14:01

Молимо кориснике да ажурирају апликацију SecurityTray.

Нова верзија апликације решава проблем компатибилности са новом верзијом Java-е 8 update 101.

SecurityTray можете преузети овде.

Упутство за инсталацију преузмите овде.

Ваш ЦРОСО.


Важно обавештење за извршитеље

07-07-2016 12:00

У складу са чланом 31. Закона  о извршењу и обезбеђењу (Сл.Гласник РС бр.106/2015) јавни извршитељи више нису у обавези да плате републичку административну таксу. С тим у вези, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, поставио је нову процедуру за достављање података о извршним дужницима. Јавни извршитељи од 07.07.2016. године, ће користити апликацију ЦРОСО Извршитељ

За детаљнија упутства...


Упутство за отклањање техничких проблема приликом коришћења апликације SecurityTray

03-02-2016 11:11

Упутство можете преузети на следећем линку: Упутство за кориснике портала

Захваљујемо се на разумевању, ЦРОСО


!!! Важно Важно обавештење за кориснике Портала Централног регистра

25-01-2016 19:27

Од понедељка 25.01.2016. године за приступ Централном регистру користиће се нова компонента (техничко решење) којa трајно решава проблем са Java Applet-ом, односно проблем потписивања у свим прегледачима(web browser). Неопходно је извршити инсталацију апликације SecurityTray коју можете наћи ниже, на наведеном линку. Четвртак и петак (21 и 22 јануар) не улазе у законски рок од три радна дана због техничких проблема који су настали претходне недеље. Имајући у виду да је ово измена коју сваки корисник мора да изврши на свом рачунару како би могао користити Портал Централног регистра, замолили бисмо све кориснике за разумевање, а наша корисничка подршка, стоји вам на располагању.

Новим модулом су подржани следећи browser-и: Google Chrome, Mozilla Firefox (потребна додатна подешавања, упутство), Edge, Opera, Safari, Internet explorer 9. Ради се на отклањању проблема са  Internet explorerom 10.

Упутство и компоненту(SecurityTrayInstaller) можете преузети овде:

1.Упутство

2.SecurityTrayInstaller


Важно обавештење за кориснике услуга ЦРОСО

14-01-2016 15:00

Почев од 15.01.2016. године на Порталу Централног регистра свако физичко лице може вршити увид у податке о обрачунатим и плаћеним доприносима, као и о евентуалним неусклађеностима. Физичко лице може вршити увид искључиво у своје податке, а који се односе на обрачунате и плаћене доприносе код свих обвезника код којих је био радно ангажован почев од 01.03.2014. године, а у одељку Упутства је дато објашњено значење сваког податка које Централни регистар приказује на Порталу.

У складу са чланом 16. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања и чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији Пореска управа Републике Србије, Централном регистру доставља  податке о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку, односно појединачне податке о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање за сваког осигураника, примаоца прихода.

Путем Портала Централног регистра приказују се подаци о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на основу поднетих појединачних пореских пријава о обрачунатим порезима и доприносима по одбитку, за сваког осигураника, примаоца прихода, приликом сваке исплате и по свим основима,  а у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Подаци приказани на Порталу Централног регистра преузети су од Пореске управе. За сваку нетачност, нелогичности или уочену грешку потребно је да се обратите Пореској управи, која је  у складу са одредбом члана 69. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање надлежна да врши контролу обрачуна и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

У Јединствену базу Централног регистра преузети су подаци о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање из Пореске управе почев од марта месеца 2014. године (почетак рада система Пореске управе „Обједињена наплата“) и достављају се Централном регистру  на недељном нивоу.

Овде можете преузети Упутство за преглед доприноса: Упутство


Важно обавештење за послодавце

12-01-2016 7:30

Упутство за послодавце у вези члана 12. Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити као и у вези добијања Уверење из Јединствене базе Централног регистра, које је потребно доставити Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у складу са чланом 20. став 2. Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити.

Скенирани захтев доставити на email адресу: uverenja@croso.rs

Преузмите Упутство.

Преузмите Захтев за издавање уверења.