Централни регистар обавезног социјалног осигурања

!!!Важно Упутство за отклањање техничких проблема приликом коришћења апликације SecurityTray

03-02-2016 11:11

Упутство можете преузети на следећем линку: Упутство за кориснике портала

Захваљујемо се на разумевању, ЦРОСО


!!! Важно Важно обавештење за кориснике Портала Централног регистра

25-01-2016 19:27

Од понедељка 25.01.2016. године за приступ Централном регистру користиће се нова компонента (техничко решење) којa трајно решава проблем са Java Applet-ом, односно проблем потписивања у свим прегледачима(web browser). Неопходно је извршити инсталацију апликације SecurityTray коју можете наћи ниже, на наведеном линку. Четвртак и петак (21 и 22 јануар) не улазе у законски рок од три радна дана због техничких проблема који су настали претходне недеље. Имајући у виду да је ово измена коју сваки корисник мора да изврши на свом рачунару како би могао користити Портал Централног регистра, замолили бисмо све кориснике за разумевање, а наша корисничка подршка, стоји вам на располагању.

Новим модулом су подржани следећи browser-и: Google Chrome, Mozilla Firefox (прочитати упутство!), Edge, Opera, Safari, Internet explorer 9. Ради се на отклањању проблема са  Internet explorerom 10.

Упутство и компоненту(SecurityTrayInstaller) можете преузети овде:

1.Упутство

2.SecurityTrayInstaller (64bit)

3.SecurityTrayInstaller (32bit)


Важно обавештење за кориснике услуга ЦРОСО

14-01-2016 15:00

Почев од 15.01.2016. године на Порталу Централног регистра свако физичко лице може вршити увид у податке о обрачунатим и плаћеним доприносима, као и о евентуалним неусклађеностима. Физичко лице може вршити увид искључиво у своје податке, а који се односе на обрачунате и плаћене доприносе код свих обвезника код којих је био радно ангажован почев од 01.03.2014. године, а у одељку Упутства је дато објашњено значење сваког податка које Централни регистар приказује на Порталу.

У складу са чланом 16. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања и чланом 40. Закона о пореском поступку и пореској администрацији Пореска управа Републике Србије, Централном регистру доставља  податке о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку, односно појединачне податке о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање за сваког осигураника, примаоца прихода.

Путем Портала Централног регистра приказују се подаци о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на основу поднетих појединачних пореских пријава о обрачунатим порезима и доприносима по одбитку, за сваког осигураника, примаоца прихода, приликом сваке исплате и по свим основима,  а у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

ВАЖНА НАПОМЕНА:  Подаци приказани на Порталу Централног регистра преузети су од Пореске управе. За сваку нетачност, нелогичности или уочену грешку потребно је да се обратите Пореској управи, која је  у складу са одредбом члана 69. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање надлежна да врши контролу обрачуна и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање.

У Јединствену базу Централног регистра преузети су подаци о обрачунатим, односно плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање из Пореске управе почев од марта месеца 2014. године (почетак рада система Пореске управе „Обједињена наплата“) и достављају се Централном регистру  на недељном нивоу.

Овде можете преузети Упутство за преглед доприноса: Упутство


Важно обавештење за послодавце

12-01-2016 7:30

Упутство за послодавце у вези члана 12. Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити као и у вези добијања Уверење из Јединствене базе Централног регистра, које је потребно доставити Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у складу са чланом 20. став 2. Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити.

Скенирани захтев доставити на email адресу: uverenja@croso.rs

Преузмите Упутство.

Преузмите Захтев за издавање уверења.


Ново обавештење за извршитеље

24-09-2015 15:50

Поштовани,
На сајту је постављена нова верзија апликације ЦРОСО Извршитељ, намењене приватним извршитељима, путем које је сада омогућено учитавање информација о лицима на основу XML фајла (пример XML фајла, заједно са новом верзијом апликације се налази у одељку еУслуге).
Важна напомена: Пре инсталације нове апликације, потребно је прво деинсталирати претходну верзију.
Ваш ЦРОСО.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗВРШИТЕЉЕ!!!
Ово обавештење важи искључиво за приватне судске извршитеље

31-07-2015 15:30

Од 01.08.2015. године за услугу добијања  уверења, приватни извршитељ ће бити обавезан да плати републичку административну таксу у складу са Законом о републичким административним таксама.

Уколико желите да користите и даље  услуге ЦРОСО молимо Вас да нам доставите потписан званични захтев (на меморандуму, са печатом) на email izvrsitelji.info@croso.rs у коме ћете навести лице које ће користити нову апликацију са следећим подацима:

  • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ИЗВРШИТЕЉА  или
  • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ У ИМЕ ИЗВРШИТЕЉА КОРИСТИТИ АПЛИКАЦИЈУ 

На основу послатих захтева ЦРОСО ће извршити доделу овлашћења у систему за коришћење нове апликације. 

НАПОМЕНE:

  • ЈМБГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ КОРИСТИТИ АПЛИКАЦИЈУ, БИЛО ДА ЈЕ ТО  ИЗВРШИТЕЉ  ИЛИ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, МОРА ОДГОВАРАТИ ЈМБГ-У НА КВАЛИФИКОВАНОМ ЕЛЕКТРОНСКОМ СЕРТИФИКАТУ, КОЈИМ ЋЕ ЛИЦЕ ПРИСТУПАТИ СИСТЕМУ И ВРШИТИ ДИГИТАЛНО ПОТПИСИВАЊЕ ЗАХТЕВА .
  • У "Службеном гласнику Републике Србије", бр. 45/15 од 22. 05. 2015. године, на основу члана 28, став 3. Закона орепубличким административним таксама ("Сл. Гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон,42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11и 70/11, 55/12 и 93/12, 47/13, 65/13 – др. закони и 57/14) и члана 73. став 1. и 2.Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник Републике Србије",бр.50/11) Влада Републике Србије објавила је усклађене динарске износе из Тарифе републичких административних такси, које се примењују од 01.06.2015.године .  

Општа такса на поднесак – захтев износи: 300,00 динара

  • ТАКСА СЕ НАПЛАЋУЈЕ ЗА СВАКИ ПОСЛАТИ  ЈМБГ;
  • МОЛИМО ВАС ДА ДОБРО ПРОВЕРИТЕ ПОДАТКЕ О ЛИЦИМА ЗА КОЈА ТРАЖИТЕ УВЕРЕЊА (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ЈМБГ), ЈЕР СЕ У СЛУЧАЈУ ГРЕШКЕ НОВАЦ НЕЋЕ РЕФУНДИРАТИ;
  • НАКОН ДОБИЈЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДА ЈЕ ИЗВРШЕНА УПЛАТА ПО ГЕНЕРИСАНОМ НАЛОГУ, ТРАЖЕНА УВЕРЕЊА СЕ ШАЉУ НА НАВЕДЕНУ ЕМАИЛ АДРЕСУ ИЗВРШИТЕЉА У РОКУ ОД 24 САТА;
  • УКОЛИКО НАКОН СЛАЊА ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ УВЕРЕЊА И КРЕИРАЊА УПЛАТНИЦЕ, ИЗВРШИТЕЉ У РОКУ ОД СЕДАМ ДАНА НЕ ИЗВРШИ УПЛАТУ, ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЋЕ БИТИ СТОРНИРАН.