Вести - Koрисници буџета

Обавештење за кориснике буџета - најчешћа питања

16-04-2021 02:58

Поштовани,

Најчешћа питања и одговоре везана за рад на Регистру запослених, можете скинути са следећег линка:

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/najcesca_pitanja_1604.pdf

Сваке недеље, сходно потреби, ће се радити ажурирање.


Обавештење за кориснике буџета - фајлови за попуњавање

19-01-2021 03:00

У наставку је упутство са примерима excel фајлова за попуњавање, који ће се користити на Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/regzap_uputstvo_konvertovanje_excel_xml.pdf

У наставку су примери excel фајлова који се по упутству попуњавају и касније конвертују у XML:

1. Фајл са подацима о запосленима на неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapNO1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

2. Фајл са подацима о ангажованим лицима по уговору :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapU1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

3. Фајл са подацима о ангажованим лицима преко задруге :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapZ1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

4. Фајл са финансијским подацима о примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_FP_1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx


Обавештење за кориснике буџета - XML фајлови

23-12-2020 12:57

У наставку је упутство и структура XML фајлова за слање ка Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/uputstvo_za_elektronsku_razmenu_podataka_v07.docx

Поменути фајлови су информативног карактера и намењени су корисницима који желе да прилагоде свој кадровски софтвер за аутоматски експорт.

Фајлови који ће служити за попуњавање ће бити објављени у току следеће недеље.

У систему се користе следеће врсте електронских порука:

1. Фајл са подацима о запосленима на неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapNO1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

2. Фајл са подацима о ангажованим лицима по уговору :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapU1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

3. Фајл са подацима о ангажованим лицима преко задруге :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapZ1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

4. Фајл са финансијским подацима о примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_FP_1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml


[ страна 1 од 2 ]