Просечна зарада, нето зарада, пензија

2017 ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА
(без пореза и доприноса)
ПРОСЕЧНА ПЕНЗИЈА
Запослени Самосталне делатности Пољопривредници
Јан57,23141,50825,54324,00410,645
  • Просечна зарада исплаћена у јануару 2017. године у Републици Србији износи 57.231 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у децембру 2016. године, номинално је мања за 22,3%, а реално је мања за 23,4%.
  • Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јануару 2017. године у Републици Србији износи 41.508 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2016. године, номинално је мања за 22,4% а реално је мања за 23,5%.