Олакшице за послодавце

Врста доприноса Члан 45. Члан 45a. Члан 45b.
Лица старија од
50 година
Лица старија од
50 година
Приправници Лица млађа од
30 година
Инвалидитет
ПИО 200% 80% 100% 100% 100%
Здравство 100% 80% 100% 100% 100%
Незапосленост 100% 80% 100% 100% 100%
- - - - - -
Порез 100% 100% 100% 100% 100%