еУпутства

КВАЛИФИКОВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТИ, ОВЛАШЋЕЊАПреузмиАжуриран
Квалификовани електронски сертификати, дигитални потпис и овлашћења у систему Централног регистра21-11-2013
Потребна документација за овлашћење лица за рад на Порталу Централног регистра31-10-2013

ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСАПреузмиАжуриран
Корисничко упутство за коришћење портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања - за обвезнике плаћања доприноса13-11-2013
Образац "Овлашћење" - за правна лица26-11-2013
Образац "Овлашћење" - за правна лица - форма за електронско попуњавање.
Напомена: форма служи искључиво за попуњавање. Образац се Централном регистру предаје у папиру.
09-12-2013

ФИЗИЧКА ЛИЦАПреузмиАжуриран
Корисничко упутство за коришћење портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања - за физичка лица11-09-2013
Образац "Овлашћење" - за физичка лица26-11-2013
Упутство за преглед доприноса14-01-2016

ТЕХНИЧКА УПУТСТВАПреузмиАжуриран
Упутство за додавање изузетка Java 7u5115-01-2014
Упутство за инсталацију Java-e27-01-2014

ШИФАРНИЦИПреузмиАжуриран
Шифарник занимања и степена стручне спреме07-11-2013

Компонента SecurityTrayПреузмиАжуриран
Упутство за отклањање техничких проблема приликом коришћења компоненте SecurityTray03-02-2016
Упутство за инсталацију SecurityTrayInstaller01-11-2017
Упутство за подешавања за Google Chrome i Mozilla Firefox01-11-2017