Вести

ВАЖНО Обавештење за кориснике Портала

24-11-2023 01:00
Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) од данас пружа грађанима и привреди унапређене електронске услуге. У сарадњи са Канцеларијом за ИТ и еУправу омогућено је пријављивање корисника овог Портала путем мобилнe апликацијe ConsentID и потписивање докуменaта коришћењем потписа у клауду.  Представљању нове услуге у просторијама Канцеларије за ИТ и еУправу присуствовали су министaр информисања и телекомуникацијa, Михаилo Јовановић, директор Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Милан Мрдовић, као и в.д. директора Канцеларије за ИТ и еУправу, Милан Латиновић. У наставку је линк ка поменутој вести ка порталу Канцеларије за ИТ. https://www.ite.gov.rs/vest/7042/unapredjenje-portala-croso-jos-jedan-korak-u-stvaranju-efikasnije-javne-uprave.php

Обавештење за кориснике Портала

18-03-2022 08:57
  Обавештавамо вас да је на Порталу Централног регистра од данас омогућен унос података у складу са Одлуком о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС“, бр. 56/18,101/20 и 74/21), те у складу са тиме у поље 10.Јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање омогућен је унос нових шифри у складу са Листом квалификација. Упутство за употребу шифарника Листе квалифкација можете преузети на адреси: http://azk.gov.rs/Biblioteka/Centri/RKiPSV/Liste/Uputstvo%20za%20primenu%20Liste%20kvalifikacija.pdf Додатне информације можете добити на Wеб страни која се налази на адреси http://azk.gov.rs/, а за сва питања која се односе на примену нових шифарника, односно избор конкретних квалификација, молимо да иста постављате на маил  kvalifikacije@azk.gov.rs . Питања која се односе на технички поступак уноса, односно рад на порталу Централног регистра, можете слати на маил info@croso.rs .

Обавештење за кориснике Портала

31-12-2021 09:53

Поштовани,

 

У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, обавештавамо вас о нерадним данима за предстојећи празник:

 

- 03.01.2022. ПОНЕДЕЉАК - нерадни дан

- 07.01.2022. ПЕТАК - нерадни дан

 

Наведени дани неће бити урачунати у законом предвиђени рок за подношење пријава на обавезно социјално осигурање.

Портал Централног регистра је у сваком случају доступан  24 сата седам дана у недељи

Срећне Новогодишње и Божићне празнике жели вам ЦРОСО


Обавештење за кориснике Портала

10-11-2020 11:44

Поштовани,


У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији, обавештавамо вас о нерадном дану за предстојећи празник:


- 11.11..2020. СРЕДА - нерадни дан


Наведени дан неће бити урачунат у законом предвиђени рок за подношење пријава на обавезно социјално осигурање.


Портал Централног регистра је у сваком случају доступан  24 сата седам дана у недељи.


Срећан празник жели вам ЦРОСО


Обавештење за кориснике Портала

03-01-2020 08:50

Поштовани,

Ступио је на снагу Закон о изменама и допунама закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања (Службени гласник РС бр.91/2019.)

 

Члан 1.

У Закону о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, брoj 95/18), у члану 10. став 1. тачка 6) после речи: „обавезно социјално осигурање” додају се речи: „и порезу на доходак грађана”.

Члан 2.

У члану 11. став 4. тачка 1) после 25. алинеје додаје се алинеја 26, која гласи: „ - податке о порезу на доходак грађана;”.

Члан 3.

У члану 22. после речи: „примаоца прихода” додају се речи: „и порезу на доходак грађана”.

Члан 4.

У члану 23. став 1. после речи: „обавезно социјално осигурање” додају се речи: „и порезу на доходак грађана”. У ставу 2. после речи: „обавезно социјално осигурање” додају се речи: „и порез на доходак грађана”.

Члан 5.

У члан 46. став 1. речи: „до 1. јануара 2020. године” замењују се речима: „до 1. јануара 2021. године”.

Члан 6.

У члану 47. речи: „годину дана” замењују се речима: „две године”.

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Ваш ЦРОСО


[ страна 1 од 4 ]