Контакт

Омладинских бригада 1, Канцеларија 232, 11070 Нови Београд - Србија

e-mail:   info@croso.rs


Обавештавају се корисници Портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања да могу поставити питања, односно добити све потребне информације везане за подношење Јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање у електронском облику на Порталу Централног регистра,

 • на e-mail: info@croso.rs 24 часа дневно

У периоду од 7:30- 15:30 часова на следеће бројеве телефона:

 • за питања у вези пословних правила:                                                                                         
   
   
   011/285-62-68; 011/285-62-45; 011/285-62-53; 011/285-62-46 i info@croso.rs

 

 • за питања која произилазе из примене закона и подзаконских аката Централног регистра:
   
  011/285-62-68; 011/285-62-45; 011/285-62-53; 011/285-62-46 i info@croso.rs

 

 • за техничка питања:   
   
    011/2856-005; 011/2856-006;  i info@croso.rs