Mисија и визија Централног регистра

 
 

Централни регистар обавезног социјалног осигурања је установа која пружа безбедну и квалитетну регистрацију осигураника и осигураних лица, као и евиденцију обвезника доприноса. Наша мисија је активно учешће у унапређењу система обавезног социјалног осигурања, пружање стручне подршке свим корисницима, jaчање стручних капацитета, као и партнерство за модернизацију јавне управе и развој е-управе Републике Србије.

Кроз иновације и стручност развијамо Централни регистар као модерну и одговорну јавну службу. Следећи путоказе модерне управе, желимо да обезбедимо јединствену, тачну и сигурну евиденцију података, висок квалитет пружених услуга, које ће омогућити свим корисницима сигурно и ефикасно остваривање загарантованих права из обавезног социјалног осигурања, као и бољу наплату обавеза обавезног социјалног осигурања путем свеобухватне евиденције. И даље ћемо тежити да кроз унапређење и развој Централног регистра, доприносемо развоју јавне управе у Републици Србији уз поруку свим нашим корисницима и партнерима да не постоји препрека коју заједнички не можемо да превазиђемо.