Најчешћа питања - правни аспект

* Кликом на питање отварате/затварате одговор

1.  Пријављивање запослених ван места – седишта Послодаваца (продајни центри , продавнице).

2.  Како чувати документацију пријаве-одјаве за запослене?

3.  Техничке могућности пријаве – одјаве већег броја запослених (по 1000 и преко) да би се поштовао законски рок од 3 радна дана.

4.  Пријава и одјава запослених на одређено време

5.  Шта ће се догодити када дође до кашњења пријаве, одјаве или промене запослених после било ког датума када буде последњи рок пријаве преко Портала централног регистра електронске пријаве, одјаве или промене запослених?

6.  Наш Институт основан је Решењем Владе Републике Србије, државна је институција и није регистрован код АПР-а, већ у Привредном суду. Хтели би да обавимо прву регистрацију у Централном регистру и да се пријавимо за могућност електронске пријаве радника и осталих могућности које Вас портал пружа. Можете ли прецизно да нам наведете које радње треба да обавимо, односно шта је све од документације потребно и на који начин то достављамо (поштом или лично)?

7.  Из упутства се може закључити да ће нпр.књиговодствена агенција моћи да подноси пријаве за све своје кориснике,односно за запослене код физицких и правних лица којима врши услуге само ако на вашу адресу,односно на шалтер фонда достави .... решење...при цему ми није јасно шта знаци "документ о додели овлашћења"?Можда је могао да се искористи већ попуњени и достављени обрасци пореске управе - ПЕП образац?

8.  Моје питање је следеће, да ли смо сагласно Правилнику о садржини и начину одређивања и додељивања јединственог броја за потребе социјалног осигурања добили Јединствени број од Централног Регистра? Ако нисмо какав је поступак за добијање?

9.  Да ли можете да ме упутите где могу да добијем примерак обрасца „ОВЛАШЋЕЊЕ“ којим ће директор наше здравствене установе овластити неколико запослених за рад тј. за пријаву осигурања, а имајући у виду да смо здравствена установа и да смо регистриовани у Привредном суду, а не у АПР-у, те да је потребно да то Овлашћење доставимо вама на валидацију.

10.  Како да знам да ли ме је послодавац пријавио?

11.  Које се санкције предвиђају за несавесног послодавца?

12.  Који је циљ оснивања Централног регистра обавезног социјалног осигурања?

13.  Шта је јединствена пријава?

14.  Који је законски рок за пријаву?

15.  Да ли су подаци који се налазе у Јединственој бази Централног регистра заштићени и осигурани?

16.  Да ли Централни регистар обавезног социјалног осигурања може издати уверење који садржи податке из Јединствене базе осигураника?

17.  Да ли подносилац јединствене пријаве добија потврду као доказ да је Централни регистар примио пријаву?

18.  Коме могу да се обрате грађани који дођу до сазнања да им послодавац није уплатио доприносе?

19.  Које послове из области социјалног осигурања обавља Централни регистар?

20.  Појављује ми се грешка да је прекорачен рок за пријаву радника. Који су рокови за пријаву на обавезно социјално осигурање за носиоце осигурање и осигурана лица?

21.  Подаци о обвезнику (назив, адреса) који се приказују на порталу се разликују од оних уписаних у АПР-у. Како да то исправим?

22.  За радника ми показује датум почетка осигурања 3.8.2013. То није датум почетка осигурања који сам навео на пријави коју сам поднео/ла на шалтеру ПИО/РФЗО. Шта значи овај датум?