Отклањање техничких проблема

Припрема за рад на порталу - предуслови и подешавање интернет браузера

► Адреса за приступ порталу путем интернета: https://portal.croso.gov.rs/criscr/

Приступ порталу омогућен је путем следећих интернет браузера:

  • Firefox
  • Chrome
  • Opera
  • Internet Explorer
  • Safari (desktop)

► Инсталирана компонента SecurityTray

 

► За преглед MA обрасца у PDF формату потребно је инсталирати Adobe Acrobat Reader или неки други PDF reader.

http://get.adobe.com/reader/

Поседовање електронског сертификата и исправна инсталација свих неопходних програма/датотека за рад са сертификатом

Упутство за рад са електронским сертификатима: Tehnicka_uputstva/Uputstva_za_rad_sa_sertifikatima/

* Препорука је да приликом рада на порталу буде прикључен само један читач смарт картица/USB токен