Руководство Централног регистра

Директор
Милан Мрдовић, дипл. правник
контакт телефон: 011/311-03-65
milan.mrdovic@croso.rs
milan.mrdovic@croso.gov.rs

Помоћник директора за послове регистра
Душица Шоргић, мастер правник
контакт телефон: 011/285-62-47
dusica.sorgic@croso.rs
dusica.sorgic@croso.gov.rs

Помоћник директора за информационе технологије
Дамир Чедић, дипл. инжењер информационих технологија
контакт телефон: 011/311-03-65
damir.cedic@croso.rs
damir.cedic@croso.gov.rs

Помоћник директора за финансијско-материјалне послове
Зорица Фемић, дипл. економиста
контакт телефон: 011/285-62-38
zorica.femic@croso.rs
zorica.femic@croso.gov.rs

Саветник директора
Немања Миленковић, дипл. правник
контакт телефон: 011/285-62-53
nemanja.milenkovic@croso.rs
nemanja.milenkovic@croso.gov.rs