Вести

Добијање уверења о броју запослених из јединствене базе ЦРОСО, потребно за остваривање права на повраћај дела плаћених пореза и доприноса

11-07-2014 11:00

У циљу добијања уверења из Јединствене базе ЦРОСО-а, које се, као доказ, подноси Пореској управи у поступку за повраћај дела плаћених пореза и доприноса по одбитку, потребно је да послодавци на e-mail: uverenja@croso.rs, доставe скениран, попуњен, потписан и печатом оверен образац захтева (Захтев - образац можете преузети и на нашем сајту, у секцији Обрасци за преузимање) и у истом обележе које уверење им је потребно:

  1. уверења о броју запослених код послодавца на дан плаћања пореза по одбитку по пријави ППП-ПД за коју се подноси захтев за повраћај или
  2. уверења о броју запослених на дан 31. 3. 2014.( овај доказ се подноси само када се први пут подноси захтев за повраћај)

Након генерисања траженог уверења исто ће бити достављено електронским путем на е-маил са којег је послат захтев за издавање истог.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА

30-12-2013 02:00

Ако подносилац јединствене пријаве – правно лице не поседује техничке услове за непосредно подношење Централном регистру јединствене пријаве у електронском облику, до обезбеђења тих услова, а најдаље до 1. МАРТА 2014. године , јединствену пријаву у електронском облику може подносити посредством Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање или Националне службе за запошљавање.


Провера унетих овлашћења

24-12-2013 02:00

Због великог броја пристиглих овлашћења и у жељи да иста буду на време унета у систем Централног регистра, убудуће нећемо достављати информацију о уносу истих на ваш е –маил, већ ћете проверу моћи да извршитe на сајту ЦР у секцији Е-Услуге. 


Измена приказа поља на МА обрасцу код типа пријаве ОДЈАВА.

16-12-2013 01:00

Од данас су имплементирана нова пословна правила која су заједнички договорена са организацијама ОСО, а односе на начин попуњавања, односно видљивост попуњених поља на МА обрасцу код типа пријаве ОДЈАВА.


Овлашћења за рад на порталу Централног регистра

01-12-2013 09:00

Сва документа овлашћења, која су достављена Централном регистру обавезног социјалног осигурања, a после извршене провере нису враћена послодавцима, сматрају се валидним. Иста ће бити унета у Информациони систем Централног регистра, а проверу да ли су уписана овлашћења можете извршити на нашем сајту у секцији еУслуге.

Напомена: Уколико од тренутка достављања овлашћења папирним путем и уношења у систем Централног регистра дође до било каквих промена у погледу лица којима су додељена овлашћења, важно је о томе обавестити Централни регистар, како би се те промене унеле у систем.


[ страна 3 од 4 ]