Архива вести

Од 1. јула у Србији - Нема плате без доприноса

10-06-2012 02:00

Послодавци у Србији од 1. јула неће моћи да исплаћују запосленима зараде уколико пре тога нису уплатили доприносе за обавезно социјално осигурање за своје запослене. Да ли су то учинили контролисаће банке, како је предвиђено изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Банкари се противе овој обавези, али ризикују не мале казне, будући да закон прописује да банка која исплати плате без уплате доприносе плаћа казну у висини једног и по износа неплаћеног доприноса и пореза.


У Хрватској од 1. маја - Прво доприноси, па зараде

10-06-2012 12:00

Влада Хрватске усвојила је уредбу којом ће послодавци бити онемогућени да исплате зарадe ако нису уплатили доприно осе. Таквих је донедавно било више од 25.000. За само два дана примене, после првомајског празника, број неплатиша смањен је за трећину. Хрватска најављује и измену пореског закона, како би могла да објављује листе дужника - да их ставља на неку врсту стуба срама. На њему ће се, како се највљује, наћи бизнисмени који држави дугују више од 100.000 куна (нешто више од 13.000 евра), занатлије с дугом преко 50.000 куна и грађани који дугују више од 10.000 куна, уколико с државом нису постигли договор о пролонгирању дуга.


Влада Србије - Основан Централни регистар

16-07-2011 04:00

Влада Србије донела је одлуку о оснивању Централног регистра обавезног социјалног осигурања, објављено је у Службеном гласник ку. Вршилац дужности директора Централног регистра Милица Даниловић изјавила је да би успостављањем Централног регистра у који ће бити унети подаци о осигураницима, обвезницима доприноса и осигураним лицима требало да се побољша контрола и наплата доприноса. Такође, смањиће се трошкови администрације у области социјалног осигурања и обезбедити ефикасније функционисање система тако што ће се увести једношалтерски систем.


Скупштина Србије - Закон на гласању

14-04-2010 04:30

Усвајањем Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања требало би да се установи јединствена база података обавезног социјалног осигурања која ће онемогућити да несавесни послодавци који избегавају плаћање обавеза буду брзо идентификовани – изјавио је министар трговине и услуга Слободан Милосављевић, образлажују у Скупштини Србије Предлог овог закона. Милосављевић је рекао да очекује да ће функционисање регистра у пуном обиму почети најкасније до 31. децембра 2012. године, до када ће бити донети сва подзаконска акта која ће обезбедити техничке услове за формирање јединствене базе података.


[ страна 18 од 18 ]