Вести - Корисници јавних средстава

Обавештење за кориснике јавних средстава - најчешћа питања

16-04-2021 02:58

Поштовани,

Најчешћа питања и одговоре везана за рад на Регистру запослених, можете скинути са следећег линка:

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/najcesca_pitanja_1604.pdf

Сваке недеље, сходно потреби, ће се радити ажурирање.


Обавештење за кориснике јавних средстава - фајлови за попуњавање

19-01-2021 03:00

У наставку је упутство са примерима excel фајлова за попуњавање, који ће се користити на Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/regzap_uputstvo_konvertovanje_excel_xml.pdf

У наставку су примери excel фајлова који се по упутству попуњавају и касније конвертују у XML:

1. Фајл са подацима о запосленима на неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapNO1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

2. Фајл са подацима о ангажованим лицима по уговору :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapU1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

3. Фајл са подацима о ангажованим лицима преко задруге :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapZ1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx

4. Фајл са финансијским подацима о примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_FP_1_GGGGMMDDvreme_JBKJS_Godina_Mesec.xlsx


Обавештење за кориснике јавних средстава - XML фајлови

23-12-2020 12:57

У наставку је упутство и структура XML фајлова за слање ка Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/uputstvo_za_elektronsku_razmenu_podataka_v07.docx

Поменути фајлови су информативног карактера и намењени су корисницима који желе да прилагоде свој кадровски софтвер за аутоматски експорт.

Фајлови који ће служити за попуњавање ће бити објављени у току следеће недеље.

У систему се користе следеће врсте електронских порука:

1. Фајл са подацима о запосленима на неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapNO1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

2. Фајл са подацима о ангажованим лицима по уговору :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapU1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

3. Фајл са подацима о ангажованим лицима преко задруге :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_ZapZ1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml

4. Фајл са финансијским подацима о примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица :

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/dsRegZ_FP_1_yyyymmddhh24miss_jbkjs_yyyy_mm.xml


Обавештење за кориснике јавних средстава

11-12-2020 11:13

На следећем линку можете погледати комплетну обуку за рад на порталу  Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

 

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/Materijal_za_obuku_korisnika_video_zapis.zip

 

 

 

 На следећем линку можете скинути упутство за рад на порталу Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

 

http://www.croso.gov.rs/storage/files/regzap/Registar zaposlenih - Korisničko uputstvo_v08.pdf

 

За сва питања обратите се на regzap@croso.rs

 

Ваш ЦРОСО


Обавештење за кориснике јавних средстава

07-12-2020 10:23

Обавештавaмо вас дa је Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) од 01.01.2021.године надлежан за вођење Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, у складу са чланом 10. став 1. тачка 2) и чланом 25. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.тако да се подаци достављају тек за јануар 2021. године!

 

Како би корисницима омогућио приступ Регистру, ЦРОСО ће извршити иницијалну доделу овлашћења за рад у Регистру свим лицима која код корисника јавних средстава имају додељено администраторско овлашћење за рад на Порталу ЦРОСО.

Уколико код корисника јавних средстава нема лица са овом врстом овлашћења за рад на Порталу ЦРОСО, потребно је да извршите доделу истих, како би могли да приступите и Регистру. Лица која добију овлашћење за рад у Регистру овим путем,нмогу касније да доделе овлашћења другим лицима, електронским путем. Неопходно је да свако ко приступа Регистру има издат квалификовани електронски сертификат на своје име.

Све друге информације о начину рада, као и корисничко упутство за рад у Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, биће објављене на нашем сајту.

http://www.croso.gov.rs/cir/Aktuelnosti/Vesti_korisnici_budzeta/

Ближе информације о начину доделе овлашћења за рад на Порталу ЦРОСО налазе се  на нашем сајту www.croso.gov.rs у делу „Овлашћење лица за рад на порталу“

 

За сва питања обратите се на regzap@croso.rs

 

Срдачан поздрав ,

Ваш ЦРОСО