еУпутства

КВАЛИФИКОВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРТИФИКАТИ, ОВЛАШЋЕЊАПреузмиАжуриран
Квалификовани електронски сертификати, дигитални потпис и овлашћења у систему Централног регистра21-11-2013
Потребна документација за овлашћење лица за рад на Порталу Централног регистра31-10-2013

ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСАПреузмиАжуриран
Корисничко упутство за коришћење портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања - за обвезнике плаћања доприноса13-11-2013
Образац "Овлашћење" - за правна лица26-11-2013
Образац "Овлашћење" - за правна лица - форма за електронско попуњавање.
Напомена: форма служи искључиво за попуњавање. Образац се Централном регистру предаје у папиру.
09-12-2013
Корисничко упутство за регистрацију обвезника на ЦРОСО20-03-2020

ФИЗИЧКА ЛИЦАПреузмиАжуриран
Корисничко упутство за коришћење портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања - за физичка лица11-09-2013
Образац "Овлашћење" - за физичка лица26-11-2013
Упутство за преглед доприноса14-01-2016

ШИФАРНИЦИПреузмиАжуриран
КОРИСНИЦИ БУЏЕТА шифарник радних места Excel21-01-2021
Шифарник нивоа квалификација02-02-2021
Јединствени кодекс шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада - Шифарник занимања03-12-2019
Шифарник квалификација01-04-2023

Компонента SecurityTrayПреузмиАжуриран
Упутство за инсталацију Security Tray-a29-11-2017

РЕГИСТРАЦИЈА ОБВЕЗНИКА ЗА РАД НА ПОРТАЛУ ЦРОСОПреузмиАжуриран
Корисничко упутство за Регистрацију законског заступника08-04-2022
Регистрација обвезника - физичког лица08-04-2022