Uputstva za rad sa sertifikatima

Kvalifikovani elektronski sertifikat služi za elektronsku identifikaciju korisnika (vlasnika sertifikata) i digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata.

Izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata nije u nadležnosti Centralnog registra, već ih na lični zahtev izdaje jedno od pet registrovanih sertifikacionih tela u Republici Srbiji:

  • Privredna komora RS 
  • Javno preduzeće Pošta RS
  • Halkom
  • MUP
  • E- Smart Sistems

Uslovi koji moraju biti ispunjeni kako bi mogli da vršite elektronsko potpisivanje su:

  • posedovanje čitača za smart kartice, odnosno USB tokena, ukoliko je sertifikat smešten na USB tokenu
  • instaliranje ROOT CA i Intermediate CA sertifikata, sertifikacionog tela čiji elektronski sertifikat posedujete
  • ukoliko posedujete elektronski sertifikat na smart kartici, potrebno je da pravilno instalirate drajver za čitač smart kartica, koji ste dobili uz čitač, postupajući po uputstvu proizvođača.
  • instaliranje middleware aplikacije

Uputstva za instalaciju i preuzimanje hardvera i softvera:

Po uspešnom instaliranju elektronskog sertifikata, proverite da li se elektronski sertifikat očitava u skladištu ličnih sertifikata (Control Panel/Internet Options/Content/CertificatesPersonal).

Za sve probleme vezane za instalaciju sertifikata i odgovarajućih softvera potrebno je da kontaktirate tehničku služnu sertifikacionog tela od kojeg ste preuzeli sertifikat ili Vašu tehničku podršku.

Takođe, možete da pogledate na našem sajtu sekcije 'Otklanjanje tehničkih problema' i 'Tehnička pitanja' gde su napisana uputstva za otklanjanje grešaka koje se najčešće pojavljuju pri radu na portalu.