Otklanjanje tehničkih problema

Priprema za rad na portalu - preduslovi i podešavanje internet brauzera

► Аdresa za pristup portalu putem interneta: https://portal.croso.gov.rs/criscr/

Pristup portalu omogućen je putem sledećih internet brauzera:

  • Firefox 2.x, 3.x , 4+ 
  • Chrome
  • Opera
  • Internet Explorer 7, 8 , 9
  • Safari (desktop) 3.2, 4.x, 5.x , 6 

► Instalirana Java

Аdresa na kojoj možete proveriti koju verziju Jave imate instaliranu: Java provera

Ukoliko je verzija starija od preporučene za rad na portalu (na našem sajtu redovno objavljujemo informaciju koja je verzija aktuelna i testirana za rad na portalu), potrebno je instalirati verziju Jave koja je preporučena.   

Link sa kojeg možete preuzeti poslednju verziju Jave: Java preuzimanje

Uputstvo za instalaciju Jave: Java instalacija

► Instalirana komponenta SecurityTray

► Za pregled MA obrasca u PDF formatu potrebno je instalirati Adobe Acrobat Reader ili neki drugi PDF reader.

http://get.adobe.com/reader/

Posedovanje elektronskog sertifikata i ispravna instalacija svih neohodnih programa/datoteka za rad sa sertifikatom

Uputstvo za rad sa elektronskim sertifikatima: Tehnicka_uputstva/Uputstva_za_rad_sa_sertifikatima/

* Preporuka je da prilikom rada na portalu bude priključen samo jedan čitač smart kartica/USB token

Korisna uputstva za rad na portalu