Najčešća pitanja - pravni aspekt

* Klikom na pitanje otvarate/zatvarate odgovor.

1.  Prijavljivanje zaposlenih van mesta – sedišta Poslodavaca (prodajni centri , prodavnice).

2.  Kako čuvati dokumentaciju prijave-odjave za zaposlene?

3.  Tehničke mogućnosti prijave – odjave većeg broja zaposlenih (po 1000 i preko) da bi se poštovao zakonski rok od 3 radna dana.

4.  Prijava i odjava zaposlenih na određeno vreme

5.  Šta će se dogoditi kada dođe do kašnjenja prijave, odjave ili promene zaposlenih posle bilo kog datuma kada bude poslednji rok prijave preko Portala centralnog registra elektronske prijave, odjave ili promene zaposlenih?

6.  Naš Institut osnovan je Rešenjem Vlade Republike Srbije, državna je institucija i nije registrovan kod АPR-a, već u Privrednom sudu. Hteli bi da obavimo prvu registraciju u Centralnom registru i da se prijavimo za mogućnost elektronske prijave radnika i ostalih mogućnosti koje Vas portal pruža. Možete li precizno da nam navedete koje radnje treba da obavimo, odnosno šta je sve od dokumentacije potrebno i na koji način to dostavljamo (poštom ili lično)?

7.  Iz uputstva se može zaključiti da će npr.knjigovodstvena agencija moći da podnosi prijave za sve svoje korisnike,odnosno za zaposlene kod fizickih i pravnih lica kojima vrši usluge samo ako na vašu adresu,odnosno na šalter fonda dostavi .... rešenje...pri cemu mi nije jasno šta znaci "dokument o dodeli ovlašćenja"?Možda je mogao da se iskoristi već popunjeni i dostavljeni obrasci poreske uprave - PEP obrazac?

8.  Moje pitanje je sledeće, da li smo saglasno Pravilniku o sadržini i načinu određivanja i dodeljivanja jedinstvenog broja za potrebe socijalnog osiguranja dobili Jedinstveni broj od Centralnog Registra? Аko nismo kakav je postupak za dobijanje?

9.  Da li možete da me uputite gde mogu da dobijem primerak obrasca „OVLАŠĆENjE“ kojim će direktor naše zdravstvene ustanove ovlastiti nekoliko zaposlenih za rad tj. za prijavu osiguranja, a imajući u vidu da smo zdravstvena ustanova i da smo registriovani u Privrednom sudu, a ne u АPR-u, te da je potrebno da to Ovlašćenje dostavimo vama na validaciju.

10.  Kako da znam da li me je poslodavac prijavio?

11.  Koje se sankcije predviđaju za nesavesnog poslodavca?

12.  Koji je cilj osnivanja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja?

13.  Šta je jedinstvena prijava?

14.  Koji je zakonski rok za prijavu?

15.  Da li su podaci koji se nalaze u Jedinstvenoj bazi Centralnog registra zaštićeni i osigurani?

16.  Da li Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja može izdati uverenje koji sadrži podatke iz Jedinstvene baze osiguranika?

17.  Da li podnosilac jedinstvene prijave dobija potvrdu kao dokaz da je Centralni registar primio prijavu?

18.  Kome mogu da se obrate građani koji dođu do saznanja da im poslodavac nije uplatio doprinose?

19.  Koje poslove iz oblasti socijalnog osiguranja obavlja Centralni registar?

20.  Pojavljuje mi se greška da je prekoračen rok za prijavu radnika. Koji su rokovi za prijavu na obavezno socijalno osiguranje za nosioce osiguranje i osigurana lica?

21.  Podaci o obvezniku (naziv, adresa) koji se prikazuju na portalu se razlikuju od onih upisanih u АPR-u. Kako da to ispravim?

22.  Za radnika mi pokazuje datum početka osiguranja 3.8.2013. To nije datum početka osiguranja koji sam naveo na prijavi koju sam podneo/la na šalteru PIO/RFZO. Šta znači ovaj datum?