Izveštaj o najvišoj i najnižoj osnovici prema aktuelnim podacima za 2018. godinu

  • Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu.
  • Prosečna zarada u III kvartalu 2017. godine iznosi 65.927 dinara, što znači da najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 23.074 dinara. Ova osnovica važi za period od 01.11.2017. – 31.01.2018.