Izveštaj o najvišoj i najnižoj osnovici prema aktuelnim podacima za 2018. godinu

  • Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu XII/2016 - XII/2017.
  • Hajniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 23.053 dinara. Ova osnovica važi za period od 06.01.2018. – 31.12.2018.