Izveštaj o najvišoj i najnižoj osnovici prema aktuelnim podacima za 2017. godinu

  • Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu.
  • Prosečna zarada u IV kvartalu 2016. godine iznosi 66.368 dinara, što znači da najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 23.229 dinara. Ova osnovica važi za period od 01.02.2017. – 30.04.2017.