Izveštaj o najvišoj i najnižoj osnovici prema aktuelnim podacima za 2020. godinu

  • Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi.
  • Hajniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 25.801 dinara. Ova osnovica važi za period od 01.01.2020. – 31.12.2020.
  • Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi.
  • Najviša mesečna osnovica doprinosa iznosi 368.590 dinara. Ova osnovica važi za period 01.01.2020. - 31.12.2020.