Vesti

АЖУРИРАЊЕ Обавештење за кориснике Апликација за Oбвезнике, Извршитеље и Инспекторе

18-12-2016 09:10

Poštovani korisnici,

Za dalji nesmetan rad Аplikacija za Obveznike, Izvršitelje i Inspektore potrebno je preuzeti, raspakovati i pokrenuti fajl InstalacijaUpdate02.exe.

Uputstvo i fajl InstalacijaUpdate02.exe  možete pruzeti ovde

 

Vaš CROSO


Novi Portal

04-08-2016 07:00

Poštovani korisnici,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se u avgustu navršavaju pune tri godine od početka operativnog rada Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Period iza nas je prošao sa velikim uspehom . O ovome najbolje svedoče podaci da je za rad na portalu registrovano preko 120.000 obveznika ,koji su uspešno sproveli preko 5.000.000. prijava na obavezno socijalno osiguranje.

Sada je pred nama novi zadatak, redizajn portala. Cilj redizajna portala je ispravljanje uočenih grešaka, i kreiranje novih mogućnosti za korisnike portala. S obzirom da je CROSO tu zbog Vas, pozivamo Vas da se i Vi aktivno uključite u ovaj projekat. U tu svrhu smo otvorili novu e-mail adresu  novi.portal@croso.rs , na koju nam možete poslati sve Vaše predloge i sugestije za unapređenje rada na portalu.

Svaki Vaš predlog ćemo razmotriti. Ukoliko se ispune potrebni pravni i tehnički preduslovi, sa velikim zadovoljstvom, i implementirati u novi portal.

Srdačno Vaš CROSO


Važno obaveštenje za izvršitelje

07-07-2016 12:00

U skladu sa članom 31. Zakona  o izvršenju i obezbeđenju (Sl.Glasnik RS br.106/2015) javni izvršitelji više nisu u obavezi da plate republičku administrativnu taksu. S tim u vezi, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, postavio je novu proceduru za dostavljanje podataka o izvršnim dužnicima. Javni izvršitelji od 07.07.2016. godine, će koristiti aplikaciju CROSO Izvršitelj

Za detaljnija uputstva...


Važno obaveštenje za korisnike usluga CROSO

14-01-2016 03:00

Počev od 15.01.2016. godine na Portalu Centralnog registra svako fizičko lice može vršiti uvid u podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima, kao i o eventualnim neusklađenostima. Fizičko lice može vršiti uvid isključivo u svoje podatke, a koji se odnose na obračunate i plaćene doprinose kod svih obveznika kod kojih je bio radno angažovan počev od 01.03.2014. godine, a u odeljku Uputstva je dato objašnjeno značenje svakog podatka koje Centralni registar prikazuje na Portalu.

U skladu sa članom 16. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Poreska uprava Republike Srbije, Centralnom registru dostavlja  podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, odnosno pojedinačne podatke o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za svakog osiguranika, primaoca prihoda.

Putem Portala Centralnog registra prikazuju se podaci o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na osnovu podnetih pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima po odbitku, za svakog osiguranika, primaoca prihoda, prilikom svake isplate i po svim osnovima,  a u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

VАŽNА NАPOMENА:  Podaci prikazani na Portalu Centralnog registra preuzeti su od Poreske uprave. Za svaku netačnost, nelogičnosti ili uočenu grešku potrebno je da se obratite Poreskoj upravi, koja je  u skladu sa odredbom člana 69. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje nadležna da vrši kontrolu obračuna i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra preuzeti su podaci o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz Poreske uprave počev od marta meseca 2014. godine (početak rada sistema Poreske uprave „Objedinjena naplata“) i dostavljaju se Centralnom registru  na nedeljnom nivou.

Ovde možete preuzeti Uputstvo za pregled doprinosa: Uputstvo


Važno obaveštenje za poslodavce

12-01-2016 07:30

Uputstvo za poslodavce u vezi člana 12. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti kao i u vezi dobijanja Uverenje iz Jedinstvene baze Centralnog registra, koje je potrebno dostaviti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.

Skenirani zahtev dostaviti na email adresu: uverenja@croso.rs

Preuzmite Uputstvo.

Preuzmite Zahtev za izdavanje uverenja.


[ strana 1 od 4 ]