Vesti

Obaveštenje za korisnike Portala

15-11-2017 08:50

Poštovani korisnici,


Uverenje za subvencije (uverenje koje se kao dokaz podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela poreza i doprinosa po odbitku), kao i izveštaje o broju zaposlenih na dan, odnosno broju osiguranih lica, koje ste do sada dobijali preko aplikacije Croso Obveznik, od sada možete dobiti na portalu za obveznike. Više o tome pročitajte na sledećem linku: Uputstvo za uverenja i izveštaje.pdf

Vaš CROSO


Novi Portal

04-08-2016 07:00

Poštovani korisnici,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da se u avgustu navršavaju pune tri godine od početka operativnog rada Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Period iza nas je prošao sa velikim uspehom . O ovome najbolje svedoče podaci da je za rad na portalu registrovano preko 120.000 obveznika ,koji su uspešno sproveli preko 5.000.000. prijava na obavezno socijalno osiguranje.

Sada je pred nama novi zadatak, redizajn portala. Cilj redizajna portala je ispravljanje uočenih grešaka, i kreiranje novih mogućnosti za korisnike portala. S obzirom da je CROSO tu zbog Vas, pozivamo Vas da se i Vi aktivno uključite u ovaj projekat. U tu svrhu smo otvorili novu e-mail adresu  novi.portal@croso.rs , na koju nam možete poslati sve Vaše predloge i sugestije za unapređenje rada na portalu.

Svaki Vaš predlog ćemo razmotriti. Ukoliko se ispune potrebni pravni i tehnički preduslovi, sa velikim zadovoljstvom, i implementirati u novi portal.

Srdačno Vaš CROSO


Važno obaveštenje za korisnike usluga CROSO

14-01-2016 03:00

Počev od 15.01.2016. godine na Portalu Centralnog registra svako fizičko lice može vršiti uvid u podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima, kao i o eventualnim neusklađenostima. Fizičko lice može vršiti uvid isključivo u svoje podatke, a koji se odnose na obračunate i plaćene doprinose kod svih obveznika kod kojih je bio radno angažovan počev od 01.03.2014. godine, a u odeljku Uputstva je dato objašnjeno značenje svakog podatka koje Centralni registar prikazuje na Portalu.

U skladu sa članom 16. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja i članom 40. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Poreska uprava Republike Srbije, Centralnom registru dostavlja  podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, odnosno pojedinačne podatke o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za svakog osiguranika, primaoca prihoda.

Putem Portala Centralnog registra prikazuju se podaci o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na osnovu podnetih pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima po odbitku, za svakog osiguranika, primaoca prihoda, prilikom svake isplate i po svim osnovima,  a u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

VАŽNА NАPOMENА:  Podaci prikazani na Portalu Centralnog registra preuzeti su od Poreske uprave. Za svaku netačnost, nelogičnosti ili uočenu grešku potrebno je da se obratite Poreskoj upravi, koja je  u skladu sa odredbom člana 69. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje nadležna da vrši kontrolu obračuna i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

U Jedinstvenu bazu Centralnog registra preuzeti su podaci o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz Poreske uprave počev od marta meseca 2014. godine (početak rada sistema Poreske uprave „Objedinjena naplata“) i dostavljaju se Centralnom registru  na nedeljnom nivou.

Ovde možete preuzeti Uputstvo za pregled doprinosa: Uputstvo


Prestanak podrške za Java-u u novoj verziji Google Chrome-a(v.45)

03-09-2015 08:00

U novoj verziji pregledača  Google Chrome došlo je do prestanka podrške za Java-u. Iz tog razloga neće biti moguće raditi na Portalu Centralnog registra u pomenutom pregledaču.

Preporučujemo korisnicima da koriste alternativne pregledače.

Аko Vam se prilikom pristupa Portalu u Mozilla Firefox pojavljuje poruka "This connection is untrusted("Ova veza nije bezbedna") potrebno je da postupite prema uputstvu.

Ukoliko Vam se ne prikazuje prozor za unos PIN-a sa sertifikata potrebno je da omogućite Java-u u pregledaču(Uputstvo).


Obaveštenje za poslodavce o načinu dobijanja uverenja iz jedinstvene baze CR-a, koje je potrebno priložiti uz zahtev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad

26-12-2014 11:00

U cilju dobijanja uverenja iz Jedinstvene baze CROSO-a, koje se, kao dokaz, podnosi Nacionalnoj službi za zapošljavanje u postupku za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad, u skladu sa Pravilnikom o dozvolama za rad ("Sl.glasnik RS" br 13/2014), donetog na osnovu čl.28. stav 3. Zakona o zapošljavanju stranaca potrebno je da poslodavci na e-mail: info@croso.rs,  dostave skeniran,  popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac zahteva, koji se nalazi na sajtu CROSO-a, u sekciju Obrasci za preuzimanje.


[ strana 2 od 4 ]