Arhiva vesti

01-01-1970 01:00

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da od 01.03.2020.godine počinje primena Zakona o agencijskom zapošljavanju

("Službeni glasnik RS", broj 86 od 6. decembra 2019.)

U skaldu sa tim Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja uneo je novi osnov osiguranja : 132- lica u radnom odnosu kod agencije za privremeno zapošljavanje,upućena na rad kod poslodavca korisnika. Osiguranike po navedenom osnovu mogu da prijavljuju samo agencije za privemeno zapošljavanje koje su od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ,dobile odgovorajuću dozvolu.

 

Vaš CROSO


01-01-1970 01:00

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da od 01.03.2020.godine počinje primena Zakona o agencijskom zapošljavanju

("Službeni glasnik RS", broj 86 od 6. decembra 2019.)

U skaldu sa tim Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja uneo je novi osnov osiguranja : 132- lica u radnom odnosu kod agencije za privremeno zapošljavanje,upućena na rad kod poslodavca korisnika. Osiguranike po navedenom osnovu mogu da prijavljuju samo agencije za privemeno zapošljavanje koje su od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ,dobile odgovorajuću dozvolu.

 

Vaš CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

01-01-1970 01:00

U skladu sa donetom Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji  i  zvaničnim preporukama Vlade Republike Srbije, rad u Centralnom registru  obaveznog socijalnog osiguranja organizovan je u skladu sa članom 2. Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja (''Sl.glasnik RS'' br. 31/20)

Molimo vas da se za sve informacije koje su vam potrebne obraćate putem

Maila:   info@croso.rs

Telefoni za tehničku podršku:   064/8027960 i 064/8029222

Telefon za pitanja koja se odnose na ovlašćenje za rad na Portalu: 064/8027953

Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i do sada biće dostupan 24 časa sa svih lokacija.

 


Obaveštenje za korisnike Portala

01-01-1970 01:00

U skladu sa donetom Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji  i  zvaničnim preporukama Vlade Republike Srbije, rad u Centralnom registru  obaveznog socijalnog osiguranja organizovan je u skladu sa članom 2. Uredbe o organizovanju rada poslodavca za vreme vanrednog stanja (''Sl.glasnik RS'' br. 31/20)

Molimo vas da se za sve informacije koje su vam potrebne obraćate putem

Maila:   info@croso.rs

Telefoni za tehničku podršku:   064/8027960 i 064/8029222

Telefon za pitanja koja se odnose na ovlašćenje za rad na Portalu: 064/8027953

Portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i do sada biće dostupan 24 časa sa svih lokacija.


[ strana 21 od 21 ]