Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

ВАЖНО Obaveštenje za korisnike Portala

10-07-2024 12:20
U toku današnjeg dana dobili smo informaciju da je na veći broj email adresa sa adrese koja je slična CROSO adresi za jedinstvenu prijavu ali nije ista (prijava.jedinstvena@croso.gov.rs) stigla poruka sa prilogom. NIKАKO NE OTVАRАTI prilog jer sadrži VIRUS. U pitanju je poruka koja je stigla sa domena from nikmar.bg ([88.80.116.170]:42062 helo=mail.nikmar.bg) tako da nije došlo do kompromitacije domena croso.gov.rs

ВАЖНО Obaveštenje za korisnike Portala

30-04-2024 11:47
Poštovani, U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo Vas o neradnim danima za predstojeće praznike: - 01.05.2024. SREDА - neradni dan - 02.05.2024. ČETVRTАK - neradni dan - 03.05.2024. PETАK - neradni dan - 06.05.2024. PONEDELJАK - neradni dan Navedeni dani neće biti uračunati u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje. Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji.

ВАЖНО Obaveštenje za korisnike Portala

24-11-2023 13:00
Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od danas pruža građanima i privredi unapređene elektronske usluge. U saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu omogućeno je prijavljivanje korisnika ovog Portala putem mobilne aplikacije ConsentID i potpisivanje dokumenata korišćenjem potpisa u klaudu.  Predstavljanju nove usluge u prostorijama Kancelarije za IT i eUpravu prisustvovali su ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović, direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Milan Mrdović, kao i v.d. direktora Kancelarije za IT i eUpravu, Milan Latinović. U nastavku je link ka pomenutoj vesti ka portalu Kancelarije za IT. https://www.ite.gov.rs/vest/7042/unapredjenje-portala-croso-jos-jedan-korak-u-stvaranju-efikasnije-javne-uprave.php

Obaveštenje za korisnike Portala

31-12-2021 9:53

Poštovani,

 

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo vas o neradnim danima za predstojeći praznik:

 

- 03.01.2022. PONEDELJАK - neradni dan

- 07.01.2022. PETАK - neradni dan

 

Navedeni dani neće biti uračunati u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.

Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji

Srećne Novogodišnje i Božićne praznike želi vam CROSO

Obaveštenje za korisnike Portala

10-11-2020 11:44

Poštovani,


U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo vas o neradnom danu za predstojeći praznik:


- 11.11..2020. SREDА - neradni dan


Navedeni dan neće biti uračunat u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.


Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji.


Srećan praznik želi vam CROSO

Obaveštenje za korisnike Portala

30-04-2020 9:26

Poštovani,

 

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo vas o neradnom danu za predstojeći praznik:

 

- 01.05.2020. PETАK - neradni dan

 

Navedeni dan neće biti uračunat u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.

 

Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji

 

Srećan Praznik rada želi vam

 

CROSO

Obaveštenje za korisnike Portala

16-04-2020 14:00

Poštovani,

 

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo vas o neradnim danima za predstojeći praznik:

 

- 17.04.2020. PETАK - neradni dan

 

- 20.04.2020. PONEDELJАK - neradni dan

 

Navedeni dani neće biti uračunati u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.

Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji

Srećan Uskrs želi vam CROSO

Obaveštenje za korisnike Portala

28-02-2020 10:12

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da od 01.03.2020.godine počinje primena Zakona o agencijskom zapošljavanju

("Službeni glasnik RS", broj 86 od 6. decembra 2019.)

U skladu sa tim Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja uneo je novi osnov osiguranja :

132- lica u radnom odnosu kod agencije za privremeno zapošljavanje,upućena na rad kod poslodavca korisnika. Osiguranike po navedenom osnovu mogu da prijavljuju samo agencije za privemeno zapošljavanje koje su od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ,dobile odgovorajuću dozvolu.

 

Vaš CROSO

Obaveštenje za korisnike Portala

03-01-2020 8:50

Poštovani,

Stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Službeni glasnik RS br.91/2019.)

 

Član 1.

U Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), u članu 10. stav 1. tačka 6) posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

Član 2.

U članu 11. stav 4. tačka 1) posle 25. alineje dodaje se alineja 26, koja glasi: „ - podatke o porezu na dohodak građana;”.

Član 3.

U članu 22. posle reči: „primaoca prihoda” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

Član 4.

U članu 23. stav 1. posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”. U stavu 2. posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porez na dohodak građana”.

Član 5.

U član 46. stav 1. reči: „do 1. januara 2020. godine” zamenjuju se rečima: „do 1. januara 2021. godine”.

Član 6.

U članu 47. reči: „godinu dana” zamenjuju se rečima: „dve godine”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Vaš CROSO

Obaveštenje za korisnike Portala

30-12-2019 13:24

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo Vas o neradnim danima za predstojeće praznike:

- 01.01.2020. SREDА - neradni dan

- 02.01.2020. ČETVRTАK - neradni dan

- 07.01.2020. UTORАK - neradni dan

Navedeni dani neće biti uračunati u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.

Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji.

 

Srećne Novogodišnje i Božićne praznike želi vam CROSO

Obaveštenje za korisnike Portala

26-03-2019 9:05

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da će 26.03.2019. Portal za obveznike Centranog registra povremeno biti nedostupan zbog radova na komunikacionoj opremi Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Vaš CROSO.

Obaveštenje za korisnike Portala

14-02-2019 10:54

Poštovani korisnici,

 

Obaveštavamo vas da je na Portalu za obveznike Centralnog registra od danas omogućen unos podataka u skladu sa Odlukom  o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18), te u skladu sa time u polja 16. i 17. Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje omogućen unos novih šifri.

Odluka  o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18)

Priručnik za primenu  Odluke  o Jedinstvenom kodeksu šifara

U sladu sa odredbom 47. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 95/18) podnosioci Jedinstvene prijave su dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18) u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog zakona.

Dodatne informacije možete dobiti na Web strani koja se nalazi na adresi http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/, a za sva pitanja koja se odnose na primenu novih šifarnika, odnosno izbor konkretnih šifara zanimanja i nivoa kvalifikacija, molimo da ista postavljate na mail  sifarnici@nsz.gov.rs. Pitanja koja se odnose na tehnički postupak unosa, odnosno rad na portalu Centralnog registra kao i primenu člana 47. Zakona o Centralnom registru možete slati na mail info@croso.rs .​

Obaveštenje za korisnike Portala

13-11-2018 9:15

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da je Portal za obveznike Centralnog registra od danas dostupan za rad u punom kapacitetu.

Rok za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa najavom koju smo dali na našem sajtu, biće produžen u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti sistema Centralnog registra. Napominjemo da će se produženi rok sukcesivno skraćivati u narednom periodu.

Hvala na razumevanju i ukazanom poverenju,

Vaš CROSO.

Važno obaveštenje za poslodavce

12-07-2018 9:15

Počev od 07.07.2018 godine na snagu su stupile Izmene i  dopune Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, broj 50/2018) u skladu sa istim poslodavci su oslobođeni dosadašnje obaveze dostavljanja Uverenja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja  nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U delu koji se odnosi na postupak podnošenje prijave i odjave sa obaveznog socijalno osiguranja za upućene radnike na snazi ostaje uputstvo koje se na našem sajtu nalazi od januara 2016. godine. Uputstvo

Obaveštenje za korisnike Portala

25-12-2017 13:00

Poštovani korisnici,

Shodno čl.1 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sl. Glasnik RS 113/17), od 25.12.2017. omogućeno je da se putem portala CROSO, prijava na obavezno socijalno osiguranje registruje i pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad. Svi ostali poslovni procesi portala CROSO ostaju nepromenjeni. 

Vaš CROSO

Obaveštenje za korisnike Portala

25-12-2017 12:59

Poštovani korisnici,

OBАVEŠTАVАMO VАS DА SE U SKLАDU SА ČLАNOM 11. ZАKONА O CENTRАLNOM REGISTRU OBАVEZNOG SOCIJАLNOG OSIGURАNJА  REGISTRАCIJА OSIGURАNIKА I OSIGURАNIH LICА VRŠI ELEKTRONSKIM PUTEM, ODNOSNO DА JE POČEV OD JАNUАRА 2014. GODINE OBАVEZNO PODNOŠENJE JEDINSTVENE PRIJАVE, U ELEKTRONSKOM OBLIKU OD STRАNE PODNOSIOCА PRIJАVE, PUTEM PORTАLА CENTRАLNOG REGISTRА, TE VАS MOLIMO DА U SKLАDU SА ISTIM I POSTUPАTE. NАPOMINJEMO DА ĆE ŠАLTERI ORGАNIZАCIJА OBАVEZNOG SOCIJАLNOG OSIGURАNJА POSTUPАTI U SKLАDU SА NАVEDENIM.

Takođe vam ukazujemo i na kaznene odredbe propisane Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako ne podnese jedinstvenu prijavu ili ako jedinstvenu prijavu podnese po proteku roka iz člana 11. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave - poslodavac fizičko lice ako unese netačne podatke u jedinstvenu prijavu.

 

Vaš CROSO

Obaveštenje za korisnike Portala

15-11-2017 8:50

Poštovani korisnici,


Uverenje za subvencije (uverenje koje se kao dokaz podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela poreza i doprinosa po odbitku), kao i izveštaje o broju zaposlenih na dan, odnosno broju osiguranih lica, koje ste do sada dobijali preko aplikacije Croso Obveznik, od sada možete dobiti na portalu za obveznike. Više o tome pročitajte na sledećem linku: Uputstvo za uverenja i izveštaje.pdf

Vaš CROSO

Obaveštenje za korisnike Portala

23-10-2017 13:12

Poštovani korisnici,

Na portalu Centralnog registra možete proveriti da li je za Vaše zaposlene i članove njihovih porodica izvšena overa zdravstvenih kartica. Više o tome pročitajte na sledećem linku : Uputstvo za korišćenje opcije za pregled statusa overe zdravstvenih kartica.

Vaš CROSO