Vesti

ВАЖНО Обавештење за кориснике Портала

30-04-2024 11:47
Poštovani, U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo Vas o neradnim danima za predstojeće praznike: - 01.05.2024. SREDА - neradni dan - 02.05.2024. ČETVRTАK - neradni dan - 03.05.2024. PETАK - neradni dan - 06.05.2024. PONEDELJАK - neradni dan Navedeni dani neće biti uračunati u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje. Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji.

ВАЖНО Обавештење за кориснике Портала

24-11-2023 01:00
Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) od danas pruža građanima i privredi unapređene elektronske usluge. U saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu omogućeno je prijavljivanje korisnika ovog Portala putem mobilne aplikacije ConsentID i potpisivanje dokumenata korišćenjem potpisa u klaudu.  Predstavljanju nove usluge u prostorijama Kancelarije za IT i eUpravu prisustvovali su ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović, direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Milan Mrdović, kao i v.d. direktora Kancelarije za IT i eUpravu, Milan Latinović. U nastavku je link ka pomenutoj vesti ka portalu Kancelarije za IT. https://www.ite.gov.rs/vest/7042/unapredjenje-portala-croso-jos-jedan-korak-u-stvaranju-efikasnije-javne-uprave.php

Obaveštenje za korisnike Portala

31-12-2021 09:53

Poštovani,

 

U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo vas o neradnim danima za predstojeći praznik:

 

- 03.01.2022. PONEDELJАK - neradni dan

- 07.01.2022. PETАK - neradni dan

 

Navedeni dani neće biti uračunati u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.

Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji

Srećne Novogodišnje i Božićne praznike želi vam CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

10-11-2020 11:44

Poštovani,


U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, obaveštavamo vas o neradnom danu za predstojeći praznik:


- 11.11..2020. SREDА - neradni dan


Navedeni dan neće biti uračunat u zakonom predviđeni rok za podnošenje prijava na obavezno socijalno osiguranje.


Portal Centralnog registra je u svakom slučaju dostupan  24 sata sedam dana u nedelji.


Srećan praznik želi vam CROSO


Obaveštenje za korisnike Portala

03-01-2020 08:50

Poštovani,

Stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Službeni glasnik RS br.91/2019.)

 

Član 1.

U Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 95/18), u članu 10. stav 1. tačka 6) posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

Član 2.

U članu 11. stav 4. tačka 1) posle 25. alineje dodaje se alineja 26, koja glasi: „ - podatke o porezu na dohodak građana;”.

Član 3.

U članu 22. posle reči: „primaoca prihoda” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”.

Član 4.

U članu 23. stav 1. posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porezu na dohodak građana”. U stavu 2. posle reči: „obavezno socijalno osiguranje” dodaju se reči: „i porez na dohodak građana”.

Član 5.

U član 46. stav 1. reči: „do 1. januara 2020. godine” zamenjuju se rečima: „do 1. januara 2021. godine”.

Član 6.

U članu 47. reči: „godinu dana” zamenjuju se rečima: „dve godine”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Vaš CROSO


[ strana 1 od 4 ]