Javne nabavke :: ARHIVA

2020

Javna nabavka - nabavka hardverskih komponenti sa nužno vezanim pratećim uslugama

Javna nabavka računara, štampača, rezervnih delova i prateće opreme

Javna nabavka 06/2020 – „Nabavka usluge produženje licenci i održavanje sistema i bezbednost baze podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja“

Javna nabavka - tekuće održavanje kompletne infrastrukture za napredno napajanje električnom energijom, klimatizacije i dizel agregata

Javna nabavka - usluge održavanja softvera, hardvera, obanavljanje licenci, podrška i nadogradnja informacionog sistema br.01/2020

Javna nabavka male vrednosti 02/2020 - Nabavka putničkog automobila za potrebe Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja


2019

Nabavka računara, štampača, rezervnih delova i prateće opreme

Javna nabavka - usluge produženja licenci i održavanje sistema za bezbednost baze podataka

Javna nabavka računara, štampača, rezervnih delova i prateće opreme

Javna nabavka usluge produženja licenci i održavanje sistema za bezbednost baze podataka

Odluka o dodeli ugovora

  Javna nabavka hardvera, licenci i usluge implementacije za Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava

  Tekuće održavanje kompletne infrastrukture za neprekidno napajanje električnom energijom, klimatizacije i dizel agregata

  Javna nabavka održavanja softvera, obnavljanje licenci, podrška i nadogradnja informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

  Nabavka hardverskih komponenti sa nužno vezanim pratećim uslugama


  2018

  Nabavka hardverskih komponenti sa nužno vezanim pratećim uslugama

  Nabavka licenci i implementacija aplikativnog rešenja za bezbednost baza podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

  Nabavka usluge – Tekuće održavanje kompletne infrastrukture za neprekidno napajanje električnom energijom, klimatizaciju i dizel agregata

  Nabavka usluge - Održavanje softvera, obnavljanje licenci i podrška informacionom sistemu CROSO


  2017

  Naabavka hardverskih komponenti sa nužno vezanim pratećim uslugama

  Nabavka usluge – Tekuće održavanje kompletne infrastrukture za neprekidno napajanje električnom energijom, klimatizaciju i dizel agregata

  Nabavka usluge - Održavanje softvera, obnavljanje licenci i podrška informacionom sistemu CROSO


  2016

  Nabavka servera i storidža za ETPM bazu kao i nužno vezanih pratećih usluga optimizacije informacionog sistema CROSO

  Nabavka usluge - Održavanje softvera, obnavljanje licenci i podrška informacionog sistema CROSO


  2015

  Nabavka usluge - Održavanje i podrška Informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

  Javna nabavka male vrednosti Nabavka elektronskih komunikacionih usluga – internet

  Javna nabavka male vrednosti Nabavka mrežne i serverske opreme


  2014

  Javna nabavka male vrednosti Nadogradnja postojeće HW infrastrukture

  Javna nabavka male vrednosti Nadogradnja postojećeg uređaja za skladištenje podataka EMC VNX 7500

  Nabavka usluga Redizajn dela informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

  Nabavka usluga održavanja, podrške i proširenje informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

  Nabavka usluga održavanja, podrške i proširenje informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja