Misija i vizija Centralnog registra

 
 

Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja je ustanova koja pruža bezbednu i kvalitetnu registraciju osiguranika i osiguranih lica, kao i evidenciju obveznika doprinosa. Naša misija je aktivno učešće u unapređenju sistema obaveznog socijalnog osiguranja, pružanje stručne podrške svim korisnicima, jačanje stručnih kapaciteta, kao i partnerstvo za modernizaciju javne uprave i razvoj e-uprave Republike Srbije.

Kroz inovacije i stručnost razvijamo Centralni registar kao modernu i odgovornu javnu službu. Sledeći putokaze moderne uprave, želimo da obezbedimo jedinstvenu, tačnu i sigurnu evidenciju podataka, visok kvalitet pruženih usluga, koje će omogućiti svim korisnicima sigurno i efikasno ostvarivanje zagarantovanih prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, kao i bolju naplatu obaveza obaveznog socijalnog osiguranja putem sveobuhvatne evidencije. I dalje ćemo težiti da kroz unapređenje i razvoj Centralnog registra, doprinosemo razvoju javne uprave u Republici Srbiji uz poruku svim našim korisnicima i partnerima da ne postoji prepreka koju zajednički ne možemo da prevaziđemo.