Izveštaj o najvišoj i najnižoj osnovici prema aktuelnim podacima za 2020. godinu