Najčešća pitanja - tehnički aspekt

* Klikom na pitanje otvarate/zatvarate odgovor.

1.  Šta je sve potrebno da bih mogao da pristupim portalu Centralnog registra?

2.  Šta je još potrebno od programa da se instalira kada dobijem karticu sa sertifikatom i čitač ili USB smart token i kako se to radi?

3.  Pojavljuje mi se greška "Pkcs11 provajder nije pronađen". Šta to znači?

4.  Koji su brauzeri podržani za rad na portalu i da li je potrebno još nešto dodatno da se instalira?

5.  Kada kliknem na "Identifikacija" obveznika ili "Registruj se" dobijam poruku "Komunikacija sa uređajem prekinuta na zahtev korisnika".

6.  Pojavljuje mi se greška "Neočekivana greška prilikom potpisivanja". Šta to znači?

7.  Kada kliknem na Obveznika i unesem PIN, pojavi mi se greška "Za izabranog korisnika ne postoji registracija kod nijednog pravnog lica". Kako da rešim taj problem?

8.  Kada unesem PIN pojavi mi se poruka “Neispravan PIN”

9.  Kada unesem PIN pojavi mi se poruka "PIN je blokiran". Kako da ga odblokiram?

10.  Molimo vas za jedan odgovor, naše računovodstvo ima elektronsko plaćanje, karticu i smart čitač smo dobili od Trezora kao sertifikacionog tela. Da li ovo znači da mi već imamo sertifikat i da li možemo to koristiti za portal Centralnog registra ili moramo da tražimo ponovo sertifikat od MUP-a, Pošte, Privredne komore Srbije ili Halcoma-a?

11.  Prilikom pristupa Portalu pojavljuje se poruka "This connection is untrusted" ("Ova veza nije bezbedna")

12.  Pojavljuje mi se poruka "Problem u komunikaciji sa sertifikatom" prilikom prijave na sistem